Asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au aprobat subvenţii din bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2016

LISTA cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au aprobat subvenţii din bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Nr. crt

Denumirea organizaţiei

Nr. de
beneficiari
asistaţi în anul
2016

Serviciile acordate

Suma
acordată
pentru anul
2016 (lei)

1

Fundaţia "Sf. Irina"

6

-asistenţă    medicală    şi    socială persoanelor suferinde de cancer sau leucemie, aflate într-un stadiu avansat   al   bolii   care   necesită îngrijire      medicală      specifică, adapost,   alimentaţie,   consiliere psihologică

100.000

2

Fundaţia Filantropică
Metropolis, Centrul de
consiliere şi sprijin pentru
tineri în situaţii de risc

10

- facilitarea accesului la oportunitatile de completare a studiilor si alegerea carierei;
- activitati de dezvoltarea unui plan educational si de cariera, etc;
- consiliere cat mai corecta despre optiunile si diversitatea ocupatiilor si a profesiilor; 
- elaborarea unui plan de dezvoltare pentru viata adulta conform nevoilor individuale ale beneficiarului;
- monitorizarea si supravegherea beneficiarilor.

275.378

3

Asociaţia "Kinetic Therapy"

170

- servicii       socio-medicale       de recuperare:              kinetoterapie, hidrokinetoterapie,     fizioterapie, terapie      ocupationala,      masaj terapeutic, informare, servicii de consiliere,     integrare/reintegrare sociala

816.000

4

Fundaţia "Copii în dificultate"

6

- gazduire temporara;
- asistenta medicala si ingrijire;
- asistenta paliativa;
- suport emotional;
- recuperare si reabilitare;
- socializare    si    petrecere    a
timpului liber;
- reintegrare     familiala     si
comunitara

197.600

5

Fundaţia Principesa Margareta a României

50

- suport educational  (meditatii si sprijin    in    efectuarea temelor scolare, cursuri de limbi straine);
- servicii     de      socializare,recreative si petrecere a timpului liber;
- consiliere psihologica
individuala si de grup;
- educatie parentala;
- suport alimentar;
- sprijin material, pentru copii si
familiile   aflate   in   situatii   de
urgenta.

205.806

6

Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti, Cantina "Harul"

250

- servicii   sociale   gratuite   pentru persoanele   aflate   intr-o   situatie socio-economica   dificila   si/sau care   se   confrunta   cu   diverse probleme   medicale   (rol   de serviciu suport material in vederea reinsertiei sociale a persoanelor marginalizate     sau,     in     cazul persoanelor varstnice, ca serviciu de sustinere in vederea unui minim necesar existentei)

900.000

7

Asociatia Centrul Creştin
Bucureşti, Centrul de zi
"România Kids"

100

- serviciu de protectie sociala a
copilului,        care        urmareste
prevenirea   excluderii   sociale   a copiilor si familiilor cu risc crescut
de izolare sociala sau aflate in
incapacitate de a oferi conditii
minimale de subzistenta, crestere
si educatie, printr-un program de
activitati     recreative,      sociale,
psihologice;
- servicii de ingrijire, hrana si
supraveghere pe timp de zi pentru
prescolari si scolari

1.140.000

8

Fundatia Filantropica
Metropolis, Centrul de
ocrotire a copiilor "Acasa"

39

- gazduire    pe    o    perioada
nedeterminata;
- educatie;
- socializare   si   petrecere   a
timpului liber;
- suport emotional;
- consiliere psihologica;
- reintegrare     familiala      si
comunitara;

1.603.884

9

Fundaţia Filantropică
Metropolis, Centrul de zi pentru copii şi părinţi

30

- activităţi      de      educaţie formală/nonformală şi informală;
- activităţi        recreative,        de socializare şi petrecere a timpului liber;
- consiliere psihopedagocică;
- consiliere socială   (asistenţă
juridico-administrativă,   asistenţă
pentru     obţinerea     prestaţiilor,
acompanierea pentru găsirea sau
păstrarea unei locuinţe, consilierea
părinţilor pentru depăşirea unor
situaţii de dificultate, consolidarea
abilităţilor      şi       cunoştinţelor
părinţilor,  asistarea clienţilor cu
dificultăţi pshio-sociale);
- servirea mesei la centru;
- acordarea unui supliment pentru
acasa

315.366

10

Asociaţia "Sf. Arhidiacon Ştefan"

230

- cantina sociala pentru copii si
familii aflate in dificultate;
- program    de    prevenire    a
abandonului scolar;
- program de reinsertie sociala a
persoanelor de varsta a Ill-a;
- consiliere si orientare socio-
profesionala;
- asistenta medicala gratuita;
- consiliere psihologica gratuita;
- ingrijire de tip familial;
-  consiliere juridica gratuita;
- ajutor financiar de urgenta

433.200

11

Asociatia "Fratilor Maristi ai Scolilor din Romania"

32

- integrarea personală, integrarea socială şi pe piaţa muncii,  integrarea în familie prin oferirea de: adăpost, asistenţa materială şi financiară, protecţie, educaţie, servicii medicale şi psihologice,  asistenţă socială pentru toţi copiii. În afara activităţilor şcolare, se desfăşoară şi activităţi educative, activităţi de socializare, activităţi culturale, sportive şi ludice şi în aer liber.

1.079.401

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001