Arhiva Proiecte derulate de DGASPC Sector 6

Vă aducem la cunoştinţă că până în data de 31 octombrie 2011, orele 16.30, puteţi depune cererea de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliulului Local sector 6, pentru anul 2012, în pachet închis la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, din strada Cernişoara 38-40, conform legii nr. 34/1998.

I. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ÎN DESFĂŞURARE ÎN ANUL 2011

1. Denumire proiect: Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică Consiliul Local sector 6- Strategii Europene, cod SMIS 12541.

Program de finanţare : Fondul Social European . Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : suma totală : 270.450 lei; contribuţie DGASPC : 83.001,105 lei + 46.188 lei TVA
Durata de desfăşurare : 12 luni
Parteneri :  -
Scop : Elaborarea Strategiei DGASPC  sector 6 pe 7 ani – Dezvoltarea Strategică pe termen lung pentru adecvarea măsurilor de intervenţie socială la nevoile comunităţii prin îmbunătăţirea capacităţii administrative a DGASPC sector 6 de a eficientiza strategia organizaţiei pentru o mai bună planificare instituţionalizată.

Grup ţintă: 24 de şefi de servicii şi funcţionarii serviciului Strategii programe
Principalele activităţi:

4 Module de consultare comunitară

Studiu cercetare socială – platformă online de monitorizare a potenţialului de schimbare socială prin intervenţia DGASPC sector 6

Curs – Planificare strategică

Curs – Managementul calităţii

Seminar partenerial şi de informare publică

Seminar curs:  egalitate de şansă

Seminar curs:  dezvoltare durabilă

Realizarea strategiei de dezvoltare durabilă şi performanţă administrativă a DGASPC 6

Obiectiv general: îmbunătăţirea durabilă a capacităţii DGASPC sector 6, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici sociale şi administrative.

II. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ÎN DESFĂŞURARE ÎN ANUL 2010

 

1. Denumire proiect: ”Formare profesională pentru o administraţie publică modernă” SMIS 17642

Program de finanţare : Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : Valoarea totală a proiectului se ridică la valoarea eligibilă  892 932,00  lei, contribuţia din Fondul Social European reprezentând 875,073.36 lei (98%), contribuţia DGASPC Sector 6 fiind de 17858, 64 (2%).

Durata de desfăşurare : 12 luni

Scop : Pregătirea profesională a personalului din cadrul Direcţiei de Asistenta Socială si Protectia Copilului sector 6 Bucuresti în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătăţirea capacităţii organizatorice şi implementarea politicilor publice la nivel local, respectiv a „Programului Operaţional Multianual Bucuresti 2007 – 2013” şi a „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucuresti, 2008 – 2013”

Beneficiari 178 angajati

Cursuri pentru 166 de angajati. 12 vor participa la vizita de studiu in Marea Britanie 2011

Curs - Modulul de formare ECDL

Curs - Modul de formare limba engleza

Curs - Modul de formare management de proiect

Curs - Modul de formare in comunicare, relatii publice si managementul imaginii institutionale

Curs - Modul Management Organizational

Seminar curs:  egalitate de sansa

Seminar curs:  dezvoltare durabila

Obiectiv general: Îmbunătăţirea capacităţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucuresti în vederea dezvoltării viabile a structurii şi a proceselor de management la nivelul  politicilor publice, pentru o mai bună implementare a acestora.

2. Denumire proiect: Înfiinţarea Departamentului „Management de Caz” şi implementarea metodei – premiza pentru reducerea perioadei de livrare/ asistenta publica pentru copii si adulti.

Program de finanţare : Fondul Social European . Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : suma totală : 774.166 lei; contribuţie DGASPC : 410.619,32 lei + 42.750 lei TVA
Durata de desfăşurare : 14 luni
Parteneri :  -
Scop : Crearea Departamentului de Management de Caz pentru reducerea perioadei de livrare a serviciilor de asistenta publica si eficientizarea managementului cazurilor de copii si adulti in procesul de luare a deciziilor in conformitate cu drepturile acestora  prevazute de lege.
Obiectiv general: Imbunatatirea calitatii si eficientei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in implementarea serviciilor sociale catre populatie.

III. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ÎN DESFĂŞURARE ÎN ANUL 2009

1. Numele proiectului:  „Dreptul la Şanse Egale”

Program de finanţare: Phare 2004-2006/018-147.04.02 Coeziune economică şi socială. Servicii sociale;
Perioada de desfăşurare: 03.11.2008 -  30.11.2009 ;
Parteneri: Fundaţia Estuar;
Buget proiect: suma totală : 159.346,00 euro (fără TVA); contribuţia DGASPC: 10.271,65 euro
Obiectiv general:
Crearea unui serviciu social complex de integrare a adulţilor cu probleme de sănătate în comunitate.
Obiective specifice:

 • Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe în favoarea includerii sociale a adulţilor cu probleme de sănătate mintală şi în favoarea reducerii spitalizării psihiatrice pe termen lung;
 • Promovarea parteneriatului şi cooperării cu organizaţiile neguvernamentale şi cu ceilalţi actori sociali pentru dezvoltarea unei structuri comunitare de servicii de îngrijire pentru adulţii cu probleme de sănatate mintală, bazat pe un model de bună practică acceptat la nivel european.

2. Denumire proiect: „Complex de servicii pentru protecţia copilului – apartamente sociale de tip familial”

Program de finanţare: Programul de interes naţional PIN 1/2008 ”Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente” al ANPDC;
Perioada de desfăşurare: 04.12.2008 – 04.12.2009
Buget proiect: suma totală 2.632.500 lei; contribuţia DGASPC: 832.500 lei
Obiectiv general: creşterea calităţii îngrijirii şi protecţiei copilului separat definitiv sau temporar de părinţii săi prin infiinţarea unui complex de servicii de tip familial;
Obiective specifice:

 • achiziţionarea unui numar de 5 apartamente, renovarea şi dotarea acestora pentru gazduirea şi îngrijirea de tip familial a copilului separat definitiv sau temporar de parinţii săi;
 • formarea unui număr de 21 de persoane, angajate în proiect , în vederea acordării serviciilor de îngrijire a copilului separat definitiv sau temporar de părinţii săi în apartamente sociale de tip familial;
 • închiderea instituţiei de tip vechi, Centrul de Plasament „Orhideea”, prin transefrul unui număr de 37 de copii din sistemul de găzduire şi îngrijire specific instituţiilor de tip vechi în sistemul de găzduire şi îngrijire de tip familial;
 • acordarea de servicii de găzduire şi îngrijire în apartamente sociale de tip familial, în limita a 30 de locuri, pentru copii separaţi definitiv sau temporar de părinţi.

3. Denumire proiect: „Mediul: descoperă-l şi protejează-l!”

Program de finanţare: Programul ”Tineret în acţiune”, Acţiunea 1- Tineri pentru Europa, Sub-Acţiunea 1.1 – Schimburi de tineri;
Perioada de desfăşurare: 31.04.2009 – 31.07.2010
Buget proiect: suma totală 8.922 euro; contribuţia DGASPC: 1.940 euro
Obiectiv general: cooperarea interculturală în rândul tinerilor, în vederea unei dezvoltări individuale şi sociale durabile;
Obiective specifice:

 • promovarea educaţiei ecologice în rândul tinerilor;
 • sensibilizarea tinerilor în ceea ce priveşte protecţia mediului favorizând descoperirea de noi soluţii şi materii reciclabile şi practica activităţilor în aer liber;
 • promovarea respectului între oameni, al solidarităţii şi respectuluifaţă de mediul înconjurător şi faţă de dreptulla bunăstare al semenilor;
 • responsabilizarea tinerilor prin implicarea lor în gestiunea activităţii cotidiene şi a activităţilor de grup;
 • dezvoltarea reţelelor sociale active ca bază de experienţă în formarea unor atitudini propice cooperării, implicării sociale, elaborării de metode şi de urmărire a efectelor pe perspectiva extinsă.

IV. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DEPUSE LA AUTORITATEA FINANŢATOARE ŞI AFLATE  ÎN STADIUL DE EVALUARE

1. Denumire proiect: Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică a Serviciului Strategii Programe – Noua Strategie 2009-2012.

Program de finanţare : Fondul Social European . Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Bugetul proiectului : suma totală : 703.748 lei; contribuţie DGASPC : 216.000 lei + 133.712,12 lei TVA
Durata de desfăşurare : 12 luni
Parteneri :  -
Scop : Elaborarea Strategiei DGASPC  sector 6 pe 3 ani – Dezvoltarea Durabilă a Serviciului Strategii Programe pentru adecvarea măsurilor de intervenţie socială la nevoile comunităţii prin îmbunătăţirea capacităţii administrative a DGASPC sector 6 de a eficientiza strategia organizaţiei pentru o mai bună planificare instituţionalizată.
Obiectiv general: îmbunătăţirea durabilă a capacităţii DGASPC sector 6, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici sociale şi administrative.

2. Denumire proiect: SAS 6 - Pentru servicii mai aproape de cetăţean – Serviciile  de Asistenţă Socială de Proximitate SAS Drumul Taberei, SAS Militari, SAS Giuleşti-Crângaşi

Program de finanţare : Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : suma totală : 1.093.162 lei; contribuţie DGASPC : 21.863,24 lei
Durata de desfăşurare : 12 luni
Parteneri :  -
Scop : Scăderea cu 50% a duratei furnizarii serviciilor de asistenta sociala prin crearea Serviciilor de Asistenta Sociala de Cartier – SAS Militari, SAS Drumul Taberei, SAS Crangasi - Giulesti
Obiectiv general: Imbunătăţirea calitatii şi eficienţei serviciilor furnizate de către Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 Bucureşti

V. PROIECTE FINALIZATE

1. Denumire proiect: „O şansă în plus independenţei”

Program de finanţare : Phare 2006 prin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
Bugetul proiectului : suma totală : 124 540 euro
Durata de desfăşurare : 12 luni
Parteneri :  DGASPC 6 a fost partener al acestui proiect, aplicantul principal fiind Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană
Obiectiv general: Creşterea şanselor de inserţie pe piaţa muncii a tinerilor peste 18 ani care se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului
Obiective specifice:

 • Creşterea cu 50% a accesului la informaţie cu privire la inserţia socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
 • Creşterea cu 50% a gradului de conştientizare a tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul de protecţie a copilului;
 • Creşterea cu 70% a nivelului de dezvoltare a abilităţilor psiho-sociale necesare pentru identificarea, obţinerea şi menţinerea uni loc de muncă;
 • Creşterea cu 50% a implicării societăţii civileîn sprijinirea inserţiei pe piaţa muncii.

2. Denumire proiect: Educaţia civică pentru inserţia socială

Program de finanţare: Phare 2006 prin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
Perioada de desfăşurare: 24.12.2008 – 23.10.2009
Parteneri :  DGASPC 6 este partener al acestui proiect, aplicantul principal fiind Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană
Obiectiv general: Creşterea şanselor de inserţie pe piaţa muncii a copiilor şi tinerilor din sistemul de stat privind protecţia copilului;
Obiective specifice: - iniţierea activităţilor de educaţie civică în vederea pregătirii copiilor şi tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili în momentul integrării în societate.

VI. PROIECTE FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2009

1. Denumire proiect: „Apartamentul social pentru fete”

Partener: Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
Obiectiv: prevenirea marginalizării sociale pentru tinerele care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului
Grup ţintă: persoanele asistate sunt tineri (fete)defavorizati (care parasesc sistemul de protectie a statului si/sau fara adapost ) cu varste peste 18 ani. Numarul de persoane asistate: 5
Serviciile de asistenta sociala acordate:

 • primire si gazduire pe perioada determinata
 • ingrijire si suport pentru o existenta decenta         
 • informare / educare / instruire; modul de lucru cu tinerii este individual si se realizeaza in baza  programelor de interventie specifica stabilite de fiecare tanar impreuna cu  responsabilul de caz
 • consiliere sociala
 • petrecerea timpului liber /socializare
 • monitorizarea integrarii si suport post-integrare

Buget: – 79.236 lei

2. Denumire proiect: Cantina socială „Harul”

Partener: Centrul Creştin Bucureşti
Obiectiv: derularea pe durata anului 2009 a  proiectului Cantina Socială “Harul”, în parteneriat DGASPC Sector 6 – Centrul Creştin Bucureşti, prin care se vor furniza servicii de cantină socială pentru un număr de 150 de personae marginalizate sau în risc de marginalizare socială de pe raza Sectorului 6 Bucureşti.
Categorii de beneficiari: -copiii în varstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
-tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce functionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depaşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani şi care provin din familii defavorizate;
-persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul salariului minim  lunar pe economie. pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
-pensionarii al căror venit nu depăşeşte 600 lei lunar pe membru de familie;
-persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
-persoane cu handicap al căror venit nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie pe membru de familie;
-orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.
     Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din contravaloarea mesei.
Buget: 390.000 lei

3. Denumire proiect: „Sistem integrat de servicii comunitare destinate adulţilor cu probleme de sănătatate mintală în sectorul 6 Bucureşti”

Partener: Fundaţia Estuar
Obiectiv: dezvoltarea unui sistem integrat de servicii comunitare pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală în vederea facilitării dezinstituţionalizării şi prevenirii apelului la servicii rezidenţiale;
Grupurile ţintă sunt formate din: -adulţi cu probleme de sănătate mintală – min.200 persoane;
-aparţinători ai adulţilor cu probleme de sănătate mintală – min. 350 persoane;
-specialişti în domeniu (medici psihiatri, psihologi, asistenţi sociali, din spitalele de psihiatrie / centrele de recuperare neuropsihiatrică / azil de noapte) – min. 50 pers
Buget: 155.400 lei

4. Denumire proiect: „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6

Partener: Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”
Obiectiv: îngrijirea socio-medicală la domiciliul personal a unui număr de 250 de persoane vârstnice dependente de pe raza sectorului 6 Bucureşti prin asigurarea programului de recuperare şi întreţinere medicală sau a îngrijirii paliative

Grupul ţintă: 250 de persoane vârstnice de pe raza sectorului 6 care prezintă caracteristici în funcţie de tipul afecţiunii medicale şi serviciile oferite
Servicii oferite:
-Asistenta medicala si ingrijire (masurarea principalilor parametri fiziologici, aplicare condom urinar, aplicare pampers pentru persoane incontinente,  ingrijiri de igiena corporala, alimentatia persoanelor cu tulburari de deglutitie, alimentatia pe sonda nazogastrica, administrarea medicamentelor, perfuzii, ingrijirea plagilor, pansamente, ingrijirea stomelor, alimentatie prin sonda gastrica, sondaje, spalaturi, clisma, masurarea glicemiei, recoltarea analizelor.
-Consiliere psiho-socio-medicala (comunicare, consiliere psihologica, informare
privind patologia pe care o are, consiliere privind drepturile persoanelor ingrijite,
ergoterapie )
-Asistenta paliativa - ingrijirea in faza terminala a asistatilor.
-Suport material - pentru.cazuri sociale grave.
Buget: 360.000 lei

5. Denumire proiect: Centrul de ocrotire a copiilor “Acasa”

Partener: Fundaţia Filantropică „Metropolis”
Scopul Centrului “Acasă”  este  furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.
Obiective Generale:
-reinsertia sociala a copiilor separati temporar sau definitiv de familia lor
-dezvoltarea capacitatii de autonomie personala a copiilor
-dezinstitutionalizarea si pastrarea relatiei cu familia naturala/largita, cu scopul  integrarii/reintegrarii familie
Obiective specifice:
-asistenta sociala acordata copiilor separati temporar sau definitiv de familia lor
-plasarea copiilor in Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasa” pana la reintegrarea in familie sau plasarea la asistenti maternali prin proiectul „Familia – casa mea”
-orientarea vocationala si cultivarea talentelor naturale
-recuperare prin activitati terapeutice, educationale si sportive
-pregatirea copilului pentru reintegrare in societate
-pregatirea copilului pentru reintegrarea in sistemul educational
-monitorizarea familiilor si sprijinirea in vederea depasirii situatiei care a dus la separarea de copil
-dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor  prin intermediul atelierului de tamplarie din cadrul centrului
Activităţile desfăşurate în cadrul serviciilor de tip rezidential sunt urmatoarele :
-acordarea de gazduire, ocrotire, educatie pentru copiii beneficiari in vederea satisfacerii  nevoilor de baza:
-motivarea familiei si a copilului in scopul reunificarii si reabilitarii familiei pe plan financiar si moral;
-consiliere acordata familiei pentru a-si cunoaste drepturile si responsabilitatile;
-asistarea copiilor si tinerilor in demersurile facute pe langa autoritati in vederea obtinerii actelor specifice;
-acordarea de asistenta sociala, psihopedagogica, medicala, religioasa si juridica prin parteneriate cu alte organizatii;
-integrarea treptata a adolescentilor in societate, prin sprijin oferit in gasirea unui loc de munca, a unei locuinte pe termen limitat ale caror costuri vor fi preluate treptat de catre tanar;
-terapie de grup, terapie prin joc, sport, desen la care participa si voluntari din tara si din strainatate;
-legaturi de atasament fata de  familia naturala/substitut/persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament;
-valorizare a persoanei stima, respect;
-dezvoltarea abilităţilor.
Buget total – 1.449.540 lei din care 418.680 lei finanţare de la bugetul local

6. Denumire proiect: „Serviciu pilot pentru tratamentul consumatorilor de droguri (opiacee)”

Partener: Asociaţia „Forumul Antidrog”-FORAD
Obiectivul general:
-Dezvoltarea unui program pilot destinat tratamentului consumatorilor de droguri. 

7. Denumire proiect: ”Şanse la integrare”

Sursa de finanţare: bugetul local al Sectorului 6 şi alte surse
Bugetul proiectului: suma totală este de 64.850 lei, contribuţia DGASPC 50.000 lei
Durata de desfăşurare: 9 luni
Scop: desfăşurarea unor servicii sociale, consiliere şi formare a adulţilor – părinţi şi specialişti, cadre didactice, voluntari care vin în sprijinul copiilor cu autism cu vârste cuprinse între 0-8 ani.
Obiectiv general: recuperarea şi abilitarea copiilor cu autism în vederea integrării, accesului la educaţie într-un cadru care să-i ajute la incluziune şi nu la izolare.
Obiective specifice: - constituirea unei echipe multidisciplinare (logoped, terapeut ocupaţional, kinetoterapeut, artist plastic, voluntari formatori în muzicoterapie, psihopedagog, psiholog, asistent social) care să asigure servicii de consultanţă şi evaluare pentru copiii cu autism, consiliere de specialitate părinţilor şi cadrelor didactice;
- identificarea copiilor cu autism cu vârste cuprinse între 0-8 ani din sectorul 6 şi evaluarea, selectarea şi pregătirea acestora pentru procesul de integrare/incluziune în învăţământul de masă preşcolar şi şcolar;
- pregătirea părinţilor pentru a putea fi coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a copilului cu autism în învăţământul de masă;
- organizarea de training-uri pentru cadrele didactice şi consultanţă specializată privind crearea unui mediu incluziv;
- campanie de sensibilizare a membrilor comunităţii privind respectarea drepturilor copilului şi a promovării educaţiei incluzive în comunitatea sectorului 6.
Necesitatea acestui proiect răspunde la depăşirea şi rezolvarea anumitor bariere, probleme interconectate sesizate ca urmare a analizei nevoilor beneficiarilor DGASPC 6 şi a semnalelor părinţilor copiilor cu autism.

VII. PROIECTE SUBVENŢIONATE DIN BUGETUL LOCAL SECTOR 6 ÎN BAZA LEGII 34/1998

1. ,,Centrul Comunitar Ghencea” al Asociaţiei „Sfantul Arhidiacon Stefan”

 1. suma soliciată: 268.000 lei  din bugetul local,  în  anul 2009;
 2. pondere contribuţie financiară din bugetul local sector 6: aproximativ 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
 3. nr. beneficiari: 220 de persoane marginalizate social, domiciliate legal pe raza sectorului 6(copii, adulţi, persoane vârsnice);
 4. servicii prestate: cantina de ajutor social, asistenţă medicală primară, consiliere ocupaţională la clubul seniorilor, clubul şomerilor, clubul copiilor, consiliere psihologică, consiliere juridică;

2. Centrul Maternal „Sfântul Mihail şi Gavril” al Asociaţiei „Semn de Viaţă”

 1. suma solicitată: 54.085 lei de la bugetul local, în  anul 2009;
 2. pondere contribuţie financiară:aproximativ 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
 3. nr. beneficiari: 4 cupluri mamă-copil/2009;
 4. servicii prestate: găzduire, consiliere în vederea orientării profesionale, consiliere în vederea reintegrării familiale;

3. Complexul de service sociale „Sf. Margareta – Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde al Fundaţiei „Copii în Dificultate”

-  suma solicitată: 32.400 lei  din bugetul local, în  anul 2009;
- pondere contribuţie financiară:aproximativ 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
-  nr. beneficiari: 3 locuri rezervate pentru copii cu dizabilităţi profunde de pe raza sectorului 6;
-  servicii prestate: găzduire, servicii medicale specifice.

4. Centrul de Îngrijiri Paliative al Fundaţiei „Sf. Irina”

- suma solicitată: 92.752 lei din bugetul local, în anul 2009;
- pondere contributie financiară: aproximativ 10% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
- nr. beneficiari: 6 persoane bolnave de cancer sau leucemie în stadiu terminal
- servicii prestate: gazduire, servicii medicale specifice, reintegrare socială şi animaţie, consiliere psihologică individulă şi de grup şi susţinere

5. „Centrul social pentru persoane vârstnice din sectorul 6” al Asociaţiei Umanitare EquiLibre

- suma solicitată: 489.240 lei din bugetul local, în anul 2009;
- pondere contributie financiară: aproximativ 78% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
- nr. beneficiari: 480 persoane vârstnice domiciliate pe raza sectorului 6;
- servicii prestate: îngrijire la domiciliu, furnizare masă la domiciliu, consiliere psihologică, masă cantină, activităţi de club

6. Centrul de Plasament „Sf. Marcellin Champagnat” al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

- suma solicitată: 345.271 lei din bugetul local, în anul 2009;
- pondere contributie financiară: 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
- nr. beneficiari: 36 copii domiciliaţi pe raza sectorului 6;
- servicii prestate: : servicii de evaluare psiho-socială, găzduire în case de tip familial, consiliere psihologică a copiilor şi familiei acestora, consiliere în vederea  formării deprinderilor de viaţă independentă prin activităţi de atelier şi activităţi de orientare socio-profesională, suport şcolar, activităţi de socializare, consiliere în vederea integrării familiale, asistenţă medicală.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001