Respect şi şanse egale pentru femei

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investeşte în oameni!
Axa Prioritara nr 6: Promovarea incluziunii sociale
Domeniul Major de Interventie nr 6.3: Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii
Titlul proiectului: Respect si sanse egale pentru femei
Contract numar: POSDRU/144/6.3/S/125516
Beneficiar: Fundaţia Estuar
Fundaţia Estuar este operator de date cu caracter personal nr. 17714

 

Proiectul “Respect şi şanse egale pentru femei” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “Investeşte în oameni!”, Axa Prioritară nr 6: Promovarea incluziunii sociale.

Proiectul este implementat de Fundaţia Estuar în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Fundaţia “Preţuieşte Viaţa”, SC IMA GROUP SRL şi Opportunity Associates România.

Proiectul îşi propune integrarea profesională şi integrarea/reintegrarea pe piaţă muncii a 580 de femei şi persoane care aparţin grupurilor vulnerabile, prin programe de formare profesională/calificare, ajutor în iniţierea unei afaceri şi oferirea de servicii de îngrijire a copiilor, astfel încât părinţii acestora să se poată întoarce la locurile de muncă sau să-şi continue activitatea profesională, dorindu-se astfel echilibrarea vieţii profesionale cu cea de familie.

Activităţile proiectului

 • Cursuri de formare profesională şi calificare/recalificare pentru femei şi persoane cu dizabilităţi. Acestea vor putea alege între calificări precum confecţioner, lucrător în comerţ, îngrijitor bătrâni la domiciliu, agent vânzări, casier, bucătar, agent securitate, vânzător, funcţionar informaţii client, însă îşi vor putea dezvolta şi competenţele de utilizare a calculatorului prin cursurile de operator introducere, validare şi prelucrare date
 • Activităţi de asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri şi suport în procesul de construire a propriei afaceri prin care femeile îşi vor putea dezvolta propria afacere
 • Servicii de acompaniere - dezvoltarea unui centru-pilot educațional pentru copiii femeilor din grupul ţintă al proiectului, un centru-pilot în care micuţii vor fi primiţi gratuit
 • Campanie de combatere a inegalităţilor, mai ales a celor bazate pe gen care va implică membrele grupului-ţintă – vor fi organizate 8 focus-grupuri a câte 120 de persoane
 • Crearea unui ghid de promovare a principiului egalităţii de gen în administraţia publică locală
 • Organizarea unui studiu cantitativ şi calitativ pentru măsurarea gradului de discriminare între femei şi bărbaţi prin aplicarea unui chestionar la nivel local şi regional pe un eşantion de 1.200 de persoane, din care 80% femei, pentru a evalua impactul campaniei la nivel naţional. Vor fi organizate şi 12 focus grupuri a câte 10 persoane, în Bucureşti-Ilfov, Cluj, Ploieşti şi Giurgiu, la care vor participa reprezentanţi din domeniile social, politic, public.
 • Realizarea unui website care să ofere informaţii despre serviciile oferite în cadrul proiectului, informaţii utile cu privire la modul în care poate fi demarată o afacere, legislaţie, acte necesare, poveşti de succes, schimb de informaţii ,modalităţi de rezolvare a problemelor în afaceri.

Rezultate anticipate:

 • 493 de persoane (femei şi persoane cu handicap) participante la curs, care la finalul desfăşurării cursurilor primesc certificate de la Autoritatea Naţională de Certificare.  Persoanele care vor participa la cursuri vor primi şi subvenţii.
 • Un centru-pilot educațional pentru copiii persoanelor din grupul ţintă al proiectului, în cadrul căruia micuţii vor beneficia gratuit de servicii de îngrijire şi educare. Transportul copiilor la centru va fi şi el gratuit.
 • Cursuri de antreprenoriat şi activităţi de asistenţă pentru femeile care doresc să îşi deschidă propria afacere. Vor fi acordate şi premii pentru cele mai bune 10 planuri, care vor susţine deschiderea a 10 afaceri.
 • Un website care să ofere informaţii despre serviciile oferite în cadrul proiectului, informaţii utile referitoare la demararea unei afaceri, legislaţie, acte necesare pentru deschiderea unei afaceri, poveşti de succes, schimb de informaţii, modalităţi de rezolvare a problemelor în afaceri etc.
 • O campanie de combatere a inegalităţilor, mai ales a celor bazate pe gen care va implică membrele grupului-ţintă
 • 12 focus grupuri organizate în Bucureşti-Ilfov, Cluj, Ploieşti, Giurgiu - va rezultă un raport naţional cu privire la gradul de discriminare al femeii şi grupurilor vulnerabile dar şi impactul pe care un astfel de proiect îl poate avea în viaţă grupurilor ţintă.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001