Echilibru - o nouă abordare a vieții familiale cu cea profesională

Implementarea principiului privind concilierea vieţii familiale cu cea profesională se află în responsabilitatea autorităţilor, care trebuie să adopte măsuri integrate privind organizarea timpului de lucru, eliminarea discrepanţelor pe piaţa muncii între femei şi bărbaţi, organizarea timpului petrecut de copii la şcoală şi regândirea curriculei.

România trebuie să-şi consolideze politicile sociale pentru a facilita implementarea Strategiei Europene pentru Ocupare, a obiectivelor Barcelona pentru dezvoltarea facilităţilor de îngrijire a copiilor, precum şi Recomandările privind egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei.

Pentru a realiza aceste desiderate, proiectul „Echilibru - o nouă abordare a vieţii familiale cu cea profesională” are ca obiectiv general asigurarea condiţiilor necesare reîntoarcerii pe piaţa muncii a tinerelor mame prin programe ţintite în favorizarea concilierii vieţii familiale cu cea profesională.

Proiectul îşi propune să asigure premisele dezvoltării facilităţilor de îngrijire a copiilor, astfel încât prin intermediul acestor facilităţi să li se ofere părinţilor posibilitatea să se întoarcă pe piaţa muncii şi continuarea activităţii lor profesionale. Această abordare conduce la atingerea obiectivului general al Axei prioritare nr. 6 prin promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, dar ceea ce este foarte important, contribuie la atingerea obiectivelor operaţionale ale DMI 6.3. privind consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare ale femeilor şi persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.

Proiectul se va axa şi pe sensibilizarea tinerelor mame cu privire la dezavantajele de a-şi întrerupe activitatea profesională. După o perioadă de întrerupere a activităţii profesionale, competenţele profesionale ale angajatelor trebuie reînnoite şi actualizate, ţinând cont de progresele înregistrate. Eforturile pe care autorităţile şi angajatorii trebuie să le facă privind reducerea/flexibilizarea timpului de lucru şi îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a copiilor vor conduce indirect la promovarea de noi atitudini în comunitate şi de a încuraja barbatul şi femeia să ajungă la o asumare echilibrată a responsabilităţilor familiale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • realizarea de studii şi cercetări privind dezvoltarea sistemului din România prin care să se evidenţieze avantajele pe care le pot avea familiile şi copiii, angajatorii şi angajaţii, precum şi societatea, ca urmare a implementării politicilor integrate privind concilierea vieţii familiale cu cea profesională;
 • incurajarea angajatorilor de a introduce măsuri care să faciliteze concilierea vieţii familiale cu cea profesională;
 • crearea cadrului necesar dezvoltării serviciilor, flexibile şi adaptate, pentru îngrijirea copiilor;
 • promovarea de bune practici şi diseminarea acestora.

Grupul- ţintă

 • Femei
 • Manageri ai autorităţilor publice locale şi centrale
 • Personal al autorităţilor publice centrale şi locale
 • Personal al organizaţiilor societăţii civile
 • Personal al partenerilor sociali
 • Experţi mass-media
 • Operatori mass-media

Activităţile proiectului

 • Realizarea de analize şi cercetări la nivel naţional cu privire la concilierea vieţii familiale cu cea profesională
 • Formarea profesională
 • Dezvoltarea a trei centre de excelenţă care vor asigura servicii de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, dar şi pregătirea continuă a profesioniştilor implicaţi în furnizarea acestor servicii. Centrele vor oferi servicii şi asistenţă educaţională pentru copii, suport şi sprijin pentru mame, vor gestiona baza de date cu baby-sitters calificate şi le vor acorda sprijin în desfasurarea activităţii lor.
 • Sensibilizarea opiniei publice cu privire la principiul concilierii vieţii familiale cu cea profesională

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001