Șanse egale în comunitatea noastră

Proiectul SANSE EGALE ÎN COMUNITATEA NOASTRĂ este cofinanțat de Uniunea Europeană prin POSDRU 2007 – 2013 și contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 6 și ale Domeniului Major de Intervenție 6.2, având ca obiectiv general susținerea pe termen mediu și lung a incluziunii socio-profesionale a grupurilor sociale vulnerabile, combaterea excluziunii socio-profesionale și a auto excluziunii profesionale a acestor categorii. Astfel se realizează facilitarea, atragerea și reținerea mai multor persoane  pe piața muncii, creșterea ofertei de muncă și implicit a ratei generale de ocupare.

Prin măsurile întreprinse proiectul urmărește:

  • furnizarea de servicii de consiliere psihologică pentru 56 persoane de etnie romă, 10tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție al statului și 154 persoane cu dizabilități
  • furnizarea de cursuri de formare profesională pentru 220 de persoane din grupurile vulnerabile menționate mai sus, pentru a stimula participarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii și perfecționarea a 70 de persoane, respectiv personal al administrației publice locale, personal al agențiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, personal al organizațiilor societății civile.
  • dezvoltarea parteneriatelor între membrii societății civile, administrație publică locală, angajatori, factori de decizie în domeniul incluziunii sociale, privind “facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive”, inclusiv prin informarea a 20 de manageri (potențiali angajatori).

Proiectul are o durată de 18 luni și se va derula în regiunea București – Ilfov.

Proiectul oferă 

Informare, consiliere și formare profesională

În scopul deprinderii abilitățiilor necesare orientării în carieră, angajării și menținerii locului de muncă, precum și în scopul cunoașterii aspectelor  reale de incluziune socială pe piața muncii a grupurilor vulnerabile.

Cursuri gratuite de formare profesională

În funcție de nevoile pieței muncii, finalizate cu diplomă recunoscută de Ministerul Muncii Protecției Sociale, Familiei și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerul Educației Naționale, prin Autoritatea Națională pentru Calificări

Cine poate beneficia?

Grupul țintă este reprezentat de 220 de persoane din grupuri vulnerabile din care 56 persoane de etnie romă, 10 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție al statului și 154 persoane cu dizabilități, din regiunea București – Ilfov, care vor participa la acțiuni de informare, consiliere, calificare și 70 de angajați, din care 10 personal al administrației publice locale, 30 personal al organizațiilor societății civile și 30 personal al agențiilor publice/private care furnizează  servicii sociale și de ocupare a grupurilor vulnerabile. 

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001