O alta perspectiva a dizabilitatii prin calificare pe piata muncii

Proiectul O ALTĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA DIZABILITĂȚII PRIN CALIFICARE PE PIAȚA MUNCII  este cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU şi contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 6 şi ale Domeniului Major de Intervenție 6.2., având  ca obiectiv general dezvoltarea competentelor profesionale prin formare pentru persoanele cu dizabilități în scopul creșterii gradului de integrare pe piața muncii.

Prin măsurile întreprinse proiectul urmărește:

 • Prevenirea si combaterea discriminării si a stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilități în rândul a 240 angajați ai administraţiei publice locale
 • Promovarea serviciilor integrate de informare, consiliere si formare profesionala pentru 230 de persoane cu dizabiliăți
 • Formarea continua a 210 persoane cu dizabilități in vederea obținerii unei calificări
 • Dezvoltarea competentelor pentru 28 de persoane, resurse umane din administrația publică privind metode de lucru cu persoanele cu dizabilități si familiile acestora.

Proiectul are o durată de 24 de luni şi se va derula în regiunea București-Ilfov.

CE OFERA?

 • Informare
 • Consiliere
 • Formare profesionala

CINE POATE BENEFICIA?

Grupul țintă este reprezentat de 230 de persoane cu dizabilități din regiunea București-Ilfov, care vor participa la acțiuni de informare, consiliere, calificare și 240 de angajați ai administrației publice locale, din care 28 vor fi beneficiari ai activității de formare în domeniul consilierii vocaționale.

REZULTATE AȘTEPTATE

 • 240 de angajați ai administrației publice informați despre discriminare și stereotipuri legate de persoanele cu dizabilități
 • 230  persoane cu dizabilități informate și consiliate
 • 210  persoane cu dizabilități formate
 • minim 158 de persoane cu dizabilități certificate
 • 28 de angajați din cadrul administrației publice locale formați in domeniul consilierii vocaționale
 •  un grup de lucru pentru inserția profesională a persoanelor cu dizabilități.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001