EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii

Obiectiv general – dezvoltarea unui model unitar, integrat, funcţional şi sustenabil pentru a facilita accesul a 900 de femei pe piaţa muncii şi în mediul de afaceri la nivelul comunităţilor din 3 regiuni (Sud-Est, Nord – Est şi Bucureşti – Ilfov), asigurând promovarea egalităţii de gen şi combaterea discriminării.

GRUPUL ŢINTA este format din:

 • 900 de femei
 • 40 de persoane angajate ale autorităţilor publice centrale şi locale
 • 60 de persoane angajate ale organizaţiilor societăţii civile

Activităţile proiectului dedicate grupului ţintă:

 • 6 conferinţe regionale de informare, câte 2 în fiecare regiune de dezvoltare (informare cu privire la situaţia din fiecare regiune în ceea ce priveşte participarea femeilor pe piaţa muncii, cariera şi veniturile acestora, poveştile de succes ale femeilor aflate în funcţii de conducere, exemple de bune practici privind egalitatea de gen şi de şanse, modele străine privind această problematică şi modalităţi inovative de adresare, potenţiale surse de finanţare pentru cele care doresc să iniţieze/dezvolte afaceri
 • 4 seminarii pentru 100 de reprezentanţi ai ONG şi APL priving egalitatea de şanse şi de gen pe piaţa muncii şi rolul societăţii civile şi al autorităţilor în promovarea şi implementarea principiului egalităţii de şanse
 • 30 de întâlniri în comunităţi cu femei (aprox. 1200) în vederea informării cu privire la oportunităţile de calificare pe care le au prin proiect şi la şansele pentru participarea activă pe piaţa muncii
 • Cursuri de calificare pentru instruirea unui număr de aproximativ 800 de femei din cele 3 regiuni:Dezvoltarea unei reţele interprofesionale pentru sprijinirea integrării femeilor pe piaţa muncii şi a parteneriatului pentru iniţierea de afaceri
  1. Regiunea Sud-Est – 250 femei – ocupaţiile de frizer, manichiurist, pedichiurist şi babysitter
  2. Regiunea Nord-Est – 250 femei - lucrător social, îngrijitor bătrâni la domiciliu
  3. Bucuresti – Ilfov – 300 femei – îngrijitor bătrâni la domiciliu, florar-decorator, manichiură – pedichiură, frizerie
 • Selectarea şi furnizarea unui curs de formare de formatori şi certificarea unui număr de 15 femei pentru a deveni mentor formator
 • Vizită de studiu şi schimb de experienţă Suffolk, UK (15 beneficiare şi 8 reprezentanţi ai partenerilor)
 • Selectarea unui număr de minim 75 de femei, care intenţionează să iniţieze activităţi independente şi furnizarea a 3 cursuri de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale pentru acestea
 • Consultanţă pentru minim 175 de femei care doresc să iniţieze activităţi independente/afaceri
 • Consultanţă pentru elaborarea şi implementarea planurilor de afaceri dezvoltate în cadrul cursurilor de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale. Consultanţă va fi acordată nediscriminatoriu participantelor prin întâlniri faţă în faţă, prin intermediul emailului, a platformei dezvoltate precum şi telefonic
 • Minim 525 de ore de consultanţă
 • Organizarea şi desfăşurarea competiţiei cu premii în cadrul căreia beneficiarele proiectului se pot înscrie cu un plan de afaceri.

Interviu Gabriela Schmutzer,
Director General Adjunct DGASPC Sector 6
(Proiectul EVA - 2015)

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001