Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, organizeaza concurs pentru posturile de executie vacante in data de 01.07.2008, ora 10.00 proba scrisa si 02.07.2008, ora 14,00 -interviul.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, organizeaza concurs pentru posturile de executie vacante in data de 01.07.2008, ora 10.00 proba scrisa si 02.07.2008, ora 14,00 -interviul.

Dosarul de inscriere se depune pana la data de 20.06.2008( ora 13,30) si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin (1) din anexa nr.1 la H.G. nr. 1209/2003.

Concursul se organizeaza la sediul din str.Drumul Taberei nr.18, sector 6, bibliografia se afiseaza la sediul institutiei, relatii suplimentare la tel. 745 72 37/106, www. asistentasociala6.ro.

Serviciul prestatii sociale si facilitati persoane cu handicap

1 post referent superior Cls. III

Conditii specifice:

 1. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. vechime minimă 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul asistenta persoane adulte

1 post inspector superior Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lungă durată in domeniul juridic, asistentă socială, psihologie, stiintele educatiei, filosofie, sociologie;
 2. vechime minimă 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul evaluare complexă persoane adulte cu handicap

1 post inspector superior Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lungă durată in domeniul juridic, asistentă socială, psihologie, stiintele educatiei, filosofie, sociologie, ştiinţe juridice;
 2. vechime minimă 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

1 post referent superior Cls. III

Conditii specifice:

 1. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul ajutor social

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lungă durată in domeniul juridic, asistentă socială, psihologie, ştiinţele educaţiei, filosofie, sociologie;
 2. vechime minimă 1 in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

 

Condiţii generale:

 1. candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată.

 

Bibliografie

 1. LEGEA nr..448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. H.G.nr.268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind pritectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 3. LEGEA nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
 4. LEGEA nr.7/2007 de aprobare a OUG 148/2005 modificata si completata prin OUG 44/2006 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului (indemnizatie/stimulent);
 5. LEGEA nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii (repubicata );
 6. LEGEA nr.116/2002 privind prevenirea marginalizarii sociale;
 7. LEGEA NR.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. LEGEA NR.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de siustinere pentru familia monoparentala;
 9. LEGEA nr.544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public si normele de aplicare ale acestuia;
 10. H.G. nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 11. Hotărâre nr. 430 din 16/04/2008
  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 01/05/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 12. Lege nr. 188 (r2) din 08/12/1999 - Publicaţie: MOF nr. 365/2007
  privind Statutul funcţionarilor publici

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design