DGASPC Sector 6, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie in data de 17.06.2008 si 18.06.2008

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, organizeaza concurs pentru functii publice de executie in data de 17.06.2008, ora 10.00 proba scrisa si 18.06.2008 , ora 14.00 -interviul.

Dosarul de inscriere se depune pana la data de 06.06.2008 ( inclusiv) ora 13.30, la sediul din str.Drumul Taberei nr.18, sector 6 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin (1) din anexa nr.1 la H.G. nr. 1209/2003. Relatii suplimentare la tel. 745 72 37/106 si www. asistentasociala6.ro.

Serviciul Interventii de Urgenta in protectia Copilului

1 post inspector superior Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale; psihologie;sociologie; stiintele educatiei; filosofie; juridice;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul Delicventa Juvenila si Asistenta Copiilor Strazii

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul juridic, asistenta sociala, psihologie, stiintele educatiei, filosofie, sociologie;
 2. vechime minima 1 an in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul Anchete Psihosociale, Asistenta pentru copil si Familie

1 post inspector superior Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul juridic, asistenta sociala, psihologie, stiintele educatiei, filosofie, sociologie, stiinte juridice;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

 

Conditii generale

 • candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata

Bibliografie

 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R.nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G.R.nr.1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 • Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • Legea nr.188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare;
 • H.G.R. nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 • Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarului public;
 • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţii de interes public si normele de aplicare ale acesteia;

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design