Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, organizeaza concurs pentru posturile de executie vacante

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, organizeaza concurs pentru posturile de executie vacante in data de 10.06.2008, ora 10.00 proba scrisa si 11.06.2008, ora 14,00 - interviul.

Dosarul de inscriere se poate depune pana la data 30.05.2008 (inclusiv) si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin (1) din anexa nr.1 la H.G. nr. 1209/2003.

Concursul se organizeaza la sediul din str.Drumul Taberei nr.18, sector 6, bibliografia se afiseaza la sediul institutiei, relatii suplimentare la tel. 745 72 37/106, www. asistentasociala6.ro.

Serviciul Evidenta si Administrare Patrimoniu

1 post inspector principal Cls. I

Conditii generale:

 • candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 • studii superioare de lunga durata in domeniul economic;
 • vechime minima 5 ani in specialitatea studiilor necesare;
 • operare PC nivel mediu.

1 post referent superior Cls. I

Conditii generale:

 • candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 • studii medii;
 • vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 • operare PC nivel mediu.

Serviciul Juridic si Contencios

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii generale:

 • candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 • studii superioare de lunga durata in domeniul juridic;
 • vechime minima 1 ani in specialitatea studiilor necesare;
 • operare PC nivel mediu.

 

Bibliografie

Serviciul Evidenta si Administrare Patrimoniu

 • H.G.nr.1434/2004, privind atributiile si Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public si normele de aplicare ale acesteia;
 • Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale.
 • Hotararea nr. 1.916 din 22 decembrie 2006 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si crese;
 • Ordin nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.
 • Legea nr.188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici;
 • H.G.R. nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 • Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarului public, republicata;

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design