DGASPC Sector 6 organizeaza concurs/examen in data 27.03.2008 ora 10.00 proba scrisa si 28.03.2008 ora 10.00 proba practica/interviu, pentru ocuparea unor posturi vacante in cadrul institutiei

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, str. Drumul Taberei nr.18, organizeaza concurs/examen in data 27.03.2008 ora 10.00 proba scrisa si 28.03.2008 ora 10.00 proba practica/interviu, pentru urmatoarele posturi vacante:

Centrul pentru copii cu dizabilitati “ Sf. Andrei”

1 post medic;

Cerinte:

 • studii superioare de medicina;
 • experienta in domeniu constituie un avantaj;
 • aviz de libera practica;
 • abilitati de lucru cu copii cu deficiente;

1 post referet - M ( instructor educatie)

Cerinte:

 • studii medii;
 • experienta in domeniu constituie un avantaj;
 • abilitati de lucru cu copii cu deficiente;

1 post kinetoterapeut sau educatie fizica si sport cu modul de specialitate;

Cerinte:

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
 • experienta in domeniu constituie un avantaj;
 • abilitati de lucru cu copii cu deficiente;

Serviciul asistenta maternala

1 post asistent social sau psiholog-S

Cerinte:

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, in domeniul asistenta sociala sau psihologie;
 • experienta in domeniu constituie un avantaj;
 • abilitati de comunicare;

Centrul de plasament “Orhideea”

2 posturi referent -M ( instructor educatie);

Cerinte:

 • studii medii;
 • experienta in domeniu constituie un avantaj;
 • abilitati de lucru cu copii;

Serviciul Tehnic si Aprovizionare

1 post inspector de specialitate -S

Cerinte:

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
 • experienta in domeniu constituie un avantaj;
 • cunostinte de operare PC de nivel mediu;

Dosarele se pot depune pana la data de 25.03.2007 ( inclusiv) la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 str. Drumul Taberei nr.18 - registratura. Bibliografia si documentele necesare vor fi afisate la sediul institutiei si pe pagina web - www.asistentasociala6.ro.

Interviul va fi sustinut de candidatii declarati admisi la proba scrisa care au obtinut cel putin nota sapte.

Probele de concurs vor fi sustinute la sediul institutiei.

Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

 • Cerere
 • Copie act de identitate
 • Copie acte stare civila
 • Copie carnet de munca/ adeverinta de vechime
 • Adeverinta medicala de la medicul de lamilie
 • Cazier judiciar
 • Copii ale actelor de studii si alte forme de invatamant absolvite
 • Curriculum vitae
 • Recomandare de la ultimul loc de munca sau de la ultima scoala absolvita, dupa caz.

 

Bibliografie Directia Protectia Copilului

Centrul pentru copii cu dizabilitati ’Sf. Andrei”

Centrul de plasament ”Órhideea”

Serviciul Asistenta Maternala

 • Legea nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R.nr.1434/2004, privind atributiile si Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 • H.G.R.nr.1437/2004, privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 • Legea nr.273/2004, privind regimul juridic al adopţiei;
 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public si normele de aplicare ale acesteia;

Bibliografie Directia Economica

Serviciul Administrativ, Tehnic si Aprovizionare
 • H.G.nr.1434/2004, privind atributiile si Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public si normele de aplicare ale acesteia;
 • Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale.
 • Hotararea nr. 1.916 din 22 decembrie 2006 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si crese;
 • Ordin nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design