Anunț examen testare profesională - funcții publice

Rezultate finale (26.05.2021)

---

 

Rezultate contestații (21.05.2021)

---

 

Rezultate probă scrisă (20.05.2021)

---

 

Selecție dosare (17.05.2021)

Proces verbal selectie dosare/cerere privind testarea profesionala a functionarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din data de 19.05.2021 conform Anuntului nr. D/8111/11.05.2021

---

 

ERATĂ (13.05.2021)

Ca urmare a publicării Anunțului privind desfășurarea examenului în vederea aplicării prevederilor art. 518 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, înregistrat cu numărul D/8111/11.05.2021, menționăm că dintr-o eroare materială, în bibligrafia Biroului Adopții și Postadopții a fost introdus Ordinul nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și conținutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției.

Acest act normativ nu face parte din bibliografia de testare.

---

 

ANUNȚ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, anunță organizarea și desfășurarea examenului de testare profesională pentru ocuparea posturilor vacante personal funcții publice.

Documente utile

 

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001