Concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist in cadrul Serviciului Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, str. Drumul Taberei nr.18, organizeaza concurs in data 17.10.2007 ora 10.00 proba scrisa, interviul in data de 18.10.2007 ora 12.00 pentru urmatoarele posturi vacante;

Directia Protectie Sociala

Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

 • post medic specialist

Cerinte:

 • studii superioare de lunga durata in domeniul medical: medic specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, interne, medicina generala sau medicina de familie;
 • aviz de libera practica;
 • abilitati de comunicare cu persoane cu dizabilitatil
 • cunostinte PC nivel mediu.

Dosarele se pot depune pana la data de 15.10.2007 (inclusiv), la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 str. Drumul Taberei nr. 18 - registratura. Bibliografia va fi afisata la sediul institutiei si la www.asistenta sociala6.ro.

Interviul va fi sustinut de candidatii declarati admini la proba scrisa care au obtinut cel putin nota sapte.

Probele de concurs vor fi sustinute la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 din str. Drumul Taberei nr. 18.

Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs/examen:

 1. Cerere
 2. Copie act de inentitate
 3. Copie acte stare civila
 4. Copie carnet de munca/adeverinta de vechime
 5. Adeverinta medicala de la medicul de familie
 6. Cazier judiciar
 7. Copii ale actelor de studii si alte forme de invatamand absolvite
 8. Curriculum vitae
 9. Recomadare de la ultimul loc de munca sau de la ultima scoala absolvita dupa caz
 10. Aviz de libera practica

Bibliografie

 1. Legea nr.448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 2. HG. Nr.268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 3. LEGEA nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
 4. LEGEA nr.7/2007 de aprobare a OUG 148/2005, modificata si completata prin OUG 44/2006 prvind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului (indemnizatie/stimulent)
 5. LEGEA nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copil (republicata)
 6. LEGEA nr.116/2001 privind prevenirea marginalizarii sociale
 7. LEGEA nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarilor ulterioare
 8. LEGEA nr.105/2003 privind alocatia familiala complementare si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
 9. LEGEA nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si normele de aplicare ale acestuia
 10. LEGEA NR.53/2003 – Codul –Muncii cu modificarile si completarile ulterioare
 11. LEGEA nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare
 12. H.G. nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design