Concurs pentru ocuparea unor posturi de executie vacante

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, organizeaza concurs pentru posturile de executie vacante in data de 23.10.2007, ora 10.00 proba scrisa si  24.10.2007 , ora 13,00 -interviul.

Dosarul de inscriere se depune in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial( pana la data de 12  ora 14.00 inclusiv) , Partea III-a si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin (1) din anexa nr.1 la H.G. nr. 1209/2003.

Concursul se organizeaza la sediul din str.Drumul Taberei nr.18, sector 6, bibliografia se afiseaza la sediul institutiei, relatii suplimentare la tel. 745 72 37/106 si  www. asistentasociala6.ro.

Directia Protectia Copilului

Conditii generale:candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Serviciul Adoptii

1 post inspector superior Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor, juridice;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul Asistenta Maternala

1 post inspector superior Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie ;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. vechime minima 1 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

1 post referent de specialitate superior Cls. II ( SSD)

Conditii specifice:

 1. studii superioare de scurta durata in domeniul stiintelor umaniste, asistenta sociala, sociologie ;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul Rezidential

1 post inspector superior Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

Serviciul Anchete psihosociale

3 posturi inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. vechime minima 1 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

Serviciul Asistenta in situatii de abuz neglijare trafic si exploatarea copilului

1 posturi inspector debutant Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. operare PC nivel mediu

Serviciul evaluare complexa a copilului cu dizabilitati

1 posturi inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. vechime minima 1 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

Serviciul interventii de urgenta in protectia copilului

1 posturi inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. vechime minima 1 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

 

Bibliografie Directia Protectia Copilului

 1. Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 2. H.G.R.nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 3. H.G.R.nr.1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 4. Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 5. Legea nr.188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici;
 6. H.G.R. nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 7. H.G.R. nr.1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice; 
 8. Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarului public, republicata;
 9. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design