Proces-verbal selectie dosare privind concursul din data de 29.01-04.02.2020

Proces-verbal selectie dosare privind concursul din data de 29.01-04.02.2020 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Comisia de concurs nr. 1 pentru posturile de îngrijitor și infirmier din cadrul Direcției Protecția Copilului și Direcției Economice comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

DIRECTIA PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati „Orsova”

 1 post îngrijitor

Mihăilă Ioana

ADMIS

-

2.

Complex de Servicii de Recuperare

2  posturi îngrijitori

-

-

-

3.

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu disfuncții neuropsihice “Ghencea”

1 post îngrijitor

Coandă Daniela

ADMIS

-

4.

Internat de tip social pentru copii cu dizabilități “Domnita Balasa”

2 posturi ingrijitor

Constantin Florina

ADMIS

-

Haraga Maria

ADMIS

-

Petre Maria

ADMIS

-

5.

C.S.S Istru - Cantină

2 posturi ingrijitor

Petrache Mirela

ADMIS

-

Dumitru Cristina

ADMIS

-

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Centrul de zi “Harap-Alb”

2 posturi îngrijitor

Croitoru Florica

ADMIS

-

Barbu Daniela

ADMIS

-

2.

Centrul de zi “Harap-Alb”

3 posturi infirmieră

Sterea Georgeta

ADMIS

-

Mușat Alina

ADMIS

-

Radulescu Roxana-Mihaela

ADMIS

-

Ulmeanu Constanța

ADMIS

-

Tălpeanu Constanța

ADMIS

-

Daroi Paula-Elena

ADMIS

-

Trandafir Monica-Violeta

ADMIS

-

3.

Centrul de zi “Neghiniță”

1 post infirmieră

Manovici Gabriela

ADMIS

-

Stoica Mihaela

ADMIS

-

Barbu Georgiana-Loredana

ADMIS

-

Vulpoiu Marina

ADMIS

-

4.

Centrul de zi “Pinocchio”

1 post infirmieră

Banu-Marin Veronica-Oana

ADMIS

-

Rezultatele au fost afișate azi 23.01.2020, ora 9:00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul instituţiei.
Concurenții declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 29.01.2020, ora 10:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Aleea Istru nr. 4.

Comisia de concurs nr. 2 pentru posturile de asistent social, educator și instructor de educație din cadrul Direcției Protecția Copilului și Direcției Economice comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

DIRECTIA PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Birou Evaluare Inițială și Secretariat Comisie Protecția Copilului

1 post asistent social

Dobra Anca

ADMIS

-

Ion Daniel-Alexandru

RESPINS

lipsă studii de specialitate

Andreescu Georgiana-Camelia

ADMIS

-

Dereșan Ana-Maria

RESPINS

lipsă adeverință de înscriere la Colegiul Național al Asistenților Sociali /aviz exercitare a profesiei de asistent social

Micuțiu Dorina-Alina

ADMIS

-

2.

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino”

1 post asistent social

Beligeanu Diana-Oana

ADMIS

-

Burlan  Diana-Andreea

ADMIS

-

Neagu Constanța

RESPINS

lipsă studii de specialitate

Duțu Andreea-Cristina

ADMIS

-

Popa Denis-Marius

ADMIS

-

3.

Centrul de Plasament “Acasă”

2 posturi educator
(se lucrează în ture)

Purcea Maria-Mihaela

ADMIS

-

Călin Maria-Alina

ADMIS

-

Dumitru Gabriela-Cristina

ADMIS

-

Dăbuleanu Lucian

ADMIS

-

Constantin Gina-Dorina

ADMIS

-

4.

Centrul de Plasament “Acasă”

2 posturi instructor de educație
(se lucrează în ture)

Angyalosy Ramona-Ioana

ADMIS

-

Dăbuleanu Ionela-Elena

ADMIS

-

Manole Alexandru-Ionuț

ADMIS

-

Dimache Daniela

ADMIS

-

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

3.

Centrul de zi “Neghiniță”

2 posturi educator

Arvinte Alina-Mirela

ADMIS

-

Vișen Irina

ADMIS

-

Segărceanu Gheorghe

ADMIS

-

Matei Cristiana

ADMIS

-

Rezultatele au fost afișate azi 23.01.2020, ora 9:00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul instituţiei.
Concurenții declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 29.01.2020, ora 10:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Aleea Istru nr. 4.

Comisia de concurs nr. 3 pentru posturile din cadrul Direcției Protecția Copilului și Direcției Economice comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie"

2 posturi de infirmier
(se lucrează în ture)

Costea Mihai

ADMIS

Nu e cazul

Gherman Simona-Cerasela

ADMIS

Nu e cazul

1 post de îngrijitor

--------

--------

--------

2.

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie"

4 posturi de infirmier
(se lucrează în ture)

Stanciu Florica

ADMIS

Nu e cazul

Țoca Dana

ADMIS

Nu e cazul

Andrei Paula

ADMIS

Nu e cazul

Visinschi Georgeta

ADMIS

Nu e cazul

Sîrbu Lucian Adrian

ADMIS

Nu e cazul

Voicu Mariana

ADMIS

Nu e cazul

Sandu Niculina

ADMIS

Nu e cazul

Zidaru Lenuța Florica

ADMIS

Nu e cazul

Năstăsoiu Mariana

ADMIS

Nu e cazul

2 posturi de îngrijitor

Niță Nicoleta

ADMIS

Nu e cazul

Preda Emilia

ADMIS

Nu e cazul

Nicolescu Luminița

ADMIS

Nu e cazul

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Uverturii

1 post de educator

Constantin Ioana

ADMIS

Nu e cazul

Ioniță Roxana

ADMIS

Nu e cazul

1 post de infirmier
(se lucrează în ture)

Țîncu Elena-Carmen

ADMIS

Nu e cazul

2 posturi de îngrijitor

Cincă Aura

ADMIS

Nu e cazul

Olaru Constantin

ADMIS

Nu e cazul

Buric Pansela

ADMIS

Nu e cazul

Gheorghe-Șovărescu Mihaela

ADMIS

Nu e cazul

2.

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

1 post de îngrijitor

Lazar Mariana

ADMIS

Nu e cazul

Gheorghe Florentina

ADMIS

Nu e cazul

3.

Locuințe maxim protejate

8 posturi de asistent medical
(se lucrează în ture)

Bîlbîe Rodica

ADMIS

Nu e cazul

Leceanu Liliana Angelica

ADMIS

Nu e cazul

Leceanu Oana Silvia

ADMIS

Nu e cazul

Băzăvan Veneția-Mirela

ADMIS

Nu e cazul

Verboncu Mariana Daniela

ADMIS

Nu e cazul

Frăsineanu Mădălina

RESPINS

Lipsă dovadă vechime în muncă

8 posturi de infirmier
(se lucrează în ture)

--------

--------

--------

4.

Birou "Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice"

2 posturi îngrijitor

--------

--------

--------

5.

Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap

5 posturi de asistent social

Simion Anamaria-Isabella

ADMIS

Cu condiția depunerii cazierului judiciar

Nițu Gabriela-Diana

ADMIS

Nu e cazul

Maier Marilena Adnana

ADMIS

Nu e cazul

Rezultatele au fost afișate azi 23.01.2020, ora 09.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul instituţiei.
Concurenții declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 29.01.2020, ora 10:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Str. Floare Roșie nr. 7A.

Comisia de concurs nr. 4

Proces-verbal selecție dosare - DIRECTIA STRATEGII COMUNICARE privind concursul din data de 29.01.2020 - 04.02.2020 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Comisia de concurs comunică rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidat

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Clubul Seniorilor Ion Luca Caragiale

1 post îngrijitor

Guliman Ioana Lucica

ADMIS

 

Mihai Mirela

ADMIS

 

  2.

Clubul Seniorilor Ioan Slavici

1 post îngrijitor

Guliman Cristian

ADMIS

 

Păun Stela

ADMIS

 

Tomulea Doinița

ADMIS

 

3.

Centrul de zi “Sf. Andrei”

1 post psiholog

Andronic Anamaria

ADMIS

 

Andrei Cristina

ADMIS

 

Albu Ana-Maria

ADMIS

 

Constantin Oana

ADMIS

 

Gavrilă Izabela-Simona

ADMIS

 

Ionescu Loredana-Nicoleta

ADMIS

 

Mitu  Ana-Mihaela

ADMIS

 

Popescu Alexandra Cristina

ADMIS

 

Teodorescu Cristina

ADMIS

 

Toader Oana Nicoleta

ADMIS

 

4.

Centrul de zi “Sf. Andrei”

1 post infirmieră

Ion Ștefania Alina

ADMIS

 

5.

Centrul de zi „Floare de Colț”

3 posturi educatori

Boboia Iuliana-Florina

ADMIS

 

Crăciun Iuliana-Cristina

ADMIS

 

Rus Veronica Mihaela

ADMIS

 

6.

Centrul de zi „Floare de Colț”

3  posturi înfirmiere

Basangeac Daniela-Florentina

ADMIS

 

Iorga Elena

ADMIS

 

Sefcenco Silvia-Mariana

ADMIS

 

7.

Centrul de zi “Sf. Împărați Constantin și Elena”

1 post educator

-------- --------  

8.

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”

2 posturi îngrijitori

Grigoraș Firița

ADMIS

 

Istrate Mihaela-Ariana

ADMIS

 

Stoica Camelia

ADMIS

 

9.

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”

1 post educator

Anghel Daniela-Monica

ADMIS

 

Dumitrache Alexandru

ADMIS

 

Frîncu Damaris

ADMIS

 

Mitrache Roxana Mihaela

ADMIS

 

Rezultatele au fost afișate azi 23.01.2020, ora 09.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul instituţiei.
Concurenții declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 29.01.2020, ora 10:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, din Aleea Țibleș nr. 64, Sector 6.

Comisia de concurs nr. 5

Comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenume candidat

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Centrul de Plasament „Acasă”

1 post șef centru

Cuțurescu Madălina

Admis

Nu e cazul

2.

Complex de Servicii de Recuperare

1 post șef centru

Vițelaru Ana-Maria Silvia

Admis

Nu e cazul

3.

Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice ,,Ghencea,,

1 post șef centru

Szolga Martha-Mihaela

Admis

Nu e cazul

DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

  Nr.

Compartiment

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenume candidat

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Centrul de zi  „Sf. Andrei”

1 post șef centru

Codreanu Mihai

Admis

Nu e cazul

Darie Florentina

Admis

Nu e cazul

Voicu Andrei-Mircea

Admis

Nu e cazul

2.

Centrul de zi „Floare de Colț”

1 post șef centru

Constantinescu Raluca-Mihaela

Admis

Nu e cazul

Rezultatele au fost afișate azi 23.01.2020, ora 09.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul instituţiei.
Candidații declarați admisi la selectia dosarelor se vor prezenta pentru sustinerea probei scrise în data de 29.01.2020, ora 10:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Aleea Istru nr.4.

 

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001