ANUNŢ RELUARE CONCURS

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din Str. Cernişoara  nr. 38-40, sector 6, anunţă reluarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului suspendat, conform prevederilor Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  dupa cum urmeaza:  

 • 1 post de educator puericultor - Centrul de zi „Harap-Alb”

Cerinţe de participare la concurs:

 • Studii medii
 • Vechime: nu e cazul

Bibliografie

Educator puericultor

 • H.G Nr.797/2017-privind regulamentul-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Metode interactivede grup, autori: Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga.
 • Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar, autori: Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel.

Conditii de participare:

Depunere cereri de participare  si acceptare privind  noile date de concurs de către candidații admiși la etapa selectării dosarelor de concurs pana pe data de 19.10.2018 ora 14.00  la sediul D.G.A.S.P.C Sector 6, București, Str. Cernișoara, nr. 38-40 - Serviciul Resurse Umane .

Calendarul desfasurarii concursului

 • Proba scrisă – 22.10.2018 ora 10.00
 • Interviu: - 26.10.2018 ora 10.00

Concursul se va desfăşura în sediul din Str. Floare Roşie nr. 7A – Bucuresti, Sector 6.

* Termenul de afișare al rezultatelor pentru fiecare probă a concursului este de maximum 1 zi lucrătoare de la data susținerii fiecărei probe.
* Termenul de depunere și cel de afișare a rezultatelor contestațiilor este de maximum 1 zi lucrătoare de la data depunerii, respectiv a soluționării contestațiilor.
* Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante se vor afișa la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu.

Relații suplimentare la tel. 021/745 72 37 int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001