Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in cadrul DGASPC6

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, str. Drumul Taberei nr.18, organizeaza concurs in data 10.07.2007ora 10.00 proba scrisa,  interviul in data de 11.07.2007 ora 10.00 pentru urmatoarele posturi vacante-Directia Protectie Sociala:

Serviciul Evaluare Complexa A Persoanelor Adulte cu Handicap

1 post psihopedagog;

Cerinte:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniu;
 2. abilitati de comunicare persoane cu disabilitati;

6 posturi asistent social

Cerinte:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale;
 2. abilitati de comunicare persoane cu disabilitati;

2 posturi de medic specialist;

Cerinte:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniu si specializare;
 2. abilitati de comunicare persoane cu disabilitati;

Dosarele se pot depune pana la data de 09.07.2007 ( inclusiv) la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 str. Drumul Taberei nr.18 - registratura. Bibliografia va fi afisata la sediul institutiei.

Interviul va fi sustinut de candidatii declarati admisi la proba scrisa care au obtinut cel putin nota sapte.

Probele de concurs vor fi sustinute la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 din str. Drumul Taberei nr.18.

Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs 

  • Cerere
  • Copie act de identitate
  • Copie acte stare civila
  • Copie carnet de munca/ adeverinta de vechime
  • Adeverinta medicala de la medicul de lamilie
  • Cazier judiciar
  • Copii ale actelor de studii si alte forme de invatamant absolvite
  • Curriculum vitae
  • Recomandare de la ultimul loc de munca sau de la ultima scoala absolvita, dupa caz.

  Bibliografie

  1. LEGEA nr..448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  2. H.G.nr.268/14.03.2007 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind pritectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  3. LEGEA nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
  4. LEGEA nr.7/2007 de aprobare a OUG 148/2005   modificata si completata prin OUG 44/2006 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului (indemnizatie/stimulent);
  5. LEGEA nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii  (repubicata );
  6. LEGEA nr.116/2001 privind prevenirea marginalizarii sociale;
  7. LEGEA NR.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. LEGEA NR.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de siustinere pentru familia monoparentala;
  9. LEGEA nr.544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public si normele de aplicare ale acestuia;
  10. LEGEA nr.53/2003-Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
  11. LEGEA nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare;
  12. H.G. nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;

  Opțiuni pagină

  Rețele sociale

   

  Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

   

  Magazinul caritabil SocialXChange

  Campanii active

  0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

  0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

  Campania Spune “NU” cerşetoriei!


  Telefonul Vârstnicului

  © 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

   

   

   

  Realizare site web HASS Web Design