DGASPC 6 organizeaza concurs pentru urmatoarele posturi vacante: 1 post sef cresa - Cresa Drumul Taberei; 1 post sef cresa - Cresa Militari; 1 post sef cresa - Cresa nr. 13;

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, str. Drumul Taberei nr.18, organizeaza concurs in data 27.06.2007 ora 10.00 proba scrisa,  interviul in data de 28.06.2007  ora 10.00 pentru urmatoarele posturi de conducere  vacante:

1 post sef cresa - Cresa Drumul Taberei

1 post sef cresa - Cresa Militari

1 post sef cresa - Cresa nr. 13

Cerinte:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul economic sau medicina ;
 2. vechime minima 2 ani in specialitatea studiilor;
 3. experienta in domeniu constituie un avantaj;
 4. abilitati de comunicare cu copiii;
 5. cunostinte operare PC;

Dosarele se pot depune pana la data de 22.06.2007 (inclusiv) la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 str. Drumul Taberei nr.18 - registratura. Bibliografia va fi afisata la sediul institutiei si pe www.asistentasociala6.ro.

Interviul va fi sustinut de candidatii declarati admisi la proba scrisa care au obtinut cel putin nota sapte.

Probele de concurs vor fi sustinute la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 din str. Drumul Taberei nr.18.

Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

 • Cerere
 • Copie act de identitate
 • Copie acte stare civila
 • Copie carnet de munca/ adeverinta de vechime
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie
 • Cazier judiciar
 • Copii ale actelor de studii si alte forme de invatamant absolvite
 • Curriculum vitae
 • Recomandare de la ultimul loc de munca sau de la ultima scoala absolvita, dupa caz.

Bibliografie

 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R.nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea  nr. 193 din 17 mai 2006, privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa;
 • HOTARAREA nr. 1.916 din 22 decembrie 2006 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si crese;
 • Legea  nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*actualizata*)CODUL MUNCII
 • Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*actualizata*) a administratiei publice locale;

 

 

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design