Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in cadrul DGASPC 6

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Sector 6 organizeaza concurs in data de 26.06.2007, ora 10.00 proba scrisa si  27.06.2007, ora 14,00 - interviul. Dosarele de inscriere se depune pana in data de 15.06.2007 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1209/2003. Relatii suplimentare la tel. 745.72.37 si formular de inscriere se gasesc la registratura institutiei.

Concursul se organizeaza la sediul institutiei din str.Drumul Taberei nr.18, sector 6 Bucuresti.

Directia Protectia Copilului

Serviciul Monitorizare Sinteza in protectia Copilului

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii generale:

 1. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale;
 2. vechime minima 1 an in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

1 post inspector superior Cls. I

Conditii generale:

 1. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul Adoptii

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii generale:

 1. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul juridic, asistenta sociala, psihologie, stiintele educatiei, filosofie, sociologie, stiinte administrative;
 2. vechime minima 1 an in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul Protectie de Tip Familial

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii generale:

 1. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale,
 2. vechime minima 1 an in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul Monitorizare Sinteza in Protectia Copilului

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii generale:

 1. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul juridic, asistenta sociala, psihologie, stiintele educatiei, filosofie, sociologie, stiinte administrative;
 2. vechime minima 1 an in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul Protectie de Tip Rezidential

1 post inspector superior Cls. I

Conditii generale:

 1. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul juridic, asistenta sociala, psihologie, stiintele educatiei, filosofie, sociologie, stiinte administrative;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Bibliografie

 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R.nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G.R.nr.1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 • Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • Legea nr.188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare;
 • H.G.R. nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 • H.G.R. nr.1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice; 
 • Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarului public;
 • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare.
 • Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social
 • Hotararea nr. 679 din 12 iunie 2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist
 • Ordin nr. 35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design