Concurs pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Directiei Protectie Sociala

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, str. Drumul Taberei nr.18, organizeaza concurs in data 14.02.2007 ora 10.00 proba scrisa,  interviul in data de 15.02.2007 ora 10.00 pentru urmatoarele posturi vacante - Directia Protectie Sociala:

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilitati

1 post kinetoterapeut

Cerinte:

 • studii superioare de lunga durata in domeniu;
 • abilitati de comunicare persoane cu disabilitati;

1 postmedic balneo-fizio-terapeut

Cerinte:

 • studii superioare de lunga durata in domeniu;
 • abilitati de comunicare persoane cu disabilitati;

1 post asistent social

Cerinte:

 • studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale;
 • abilitati de comunicare persoane cu disabilitati;

Dosarele se pot depune pana la data de 13.02.2007 ( inclusiv) la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 str. Drumul Taberei nr.18 - registratura. Bibliografia va fi afisata la sediul institutiei.

Interviul va fi sustinut de candidatii declarati admisi la proba scrisa care au obtinut cel putin nota sapte.

Probele de concurs vor fi sustinute la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 din str. Drumul Taberei nr.18. 

Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

 1. Cerere
 2. Copie act de identitate
 3. Copie acte stare civila
 4. Copie carnet de munca/ adeverinta de vechime
 5. Adeverinta medicala de la medicul de lamilie
 6. Cazier judiciar
 7. Copii ale actelor de studii si alte forme de invatamant absolvite
 8. Curriculum vitae
 9. Recomandare de la ultimul loc de munca sau de la ultima scoala absolvita, dupa caz.

Bibliografie

 1. Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţii de interes public si normele de aplicare ale acesteia;
  Legea nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificrile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare.
 3. Hotararea Guvernului nr.329/2003 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
 4. Hotararea Guvernului nr.427/2001 privind aprobarea normelor metodologice privind incadrarea, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap;
 5. Hotararea Guvernului nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
 6. Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Ordonanta Guvernului nr. 1007/2005 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.
 9. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 10. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind

 

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design