DGASPC Sector 6 organizează în perioada 12-14 august 2013 concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante

Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii-studii

Condiții generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1

Centrul de integrare și terapie ocupațională “ Sf. Ioan”

2   posturi  de psiholog

Specialitate Terapie-recuperare copii cu dizabilități;
Îndrumă, consiliază și formează personalitatea copiilor și tinerilor în domeniul orientării școlare și profesionale.

Condiții generale:

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul psihologiei;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Aviz de exercitare a profesiei;
 • Experiență în recuperarea copiilor cu dizabilități.

2

Centrul de integrare și terapie ocupațională “ Sf. Ioan”

2   posturi de kinetoterapeut

Specialitate Terapie-recuperare copii cu dizabilități

Condiții generale:

 • Studii superioare de lungă durată în specialitatea kinetoterapie;
 • Vechime minimă 1 an;

Condiții specifice:

 • Autorizație liberă practică;
 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în domeniul recuperării; copiilor cu dizabilități.

3

Centrul de integrare și terapie ocupațională “ Sf. Ioan”

1   post de fiziokinetoterapeut

Terapie copii cu dizabilități

Condiții generale:

 • Studii superioare de lungă durată în specialitatea fiziokinetoterapie;
 • Vechime minimă 1 an;

Condiții specifice:

 • Autorizatie de liberă practică
 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în domeniul recuperării copiilor cu dizabilități.

4

Centrul de integrare și terapie ocupațională “ Sf. Ioan”

1   post de  medic

Medic de recuperare

Condiții generale:

 • Studii superioare de lungă durată –specialitate recuperare;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Conditii specifice

 • Aviz de liberă practică;
 • Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România;
 • Experiență în domeniul recuperării copiilor cu dizabilități.

5

Centrul de integrare și terapie ocupațională “ Sf. Ioan”

2   posturi de asistent social

Asistent social cu aviz de exercitare a profesiei

Condiții generale

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
 • Abilități de comunicare și experiență în lucru cu copii/ persoane cu dizabilități.

6

Centrul de integrare și terapie ocupațională “ Sf. Ioan”

1   post de administrator

Răspunde de patrimoniul centrului;
Studii medii

Condiții generale:

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experienta in domeniu constituie avantaj;
 • Spirit organizatoric.

7

Centrul de integrare și terapie ocupațională “ Sf. Ioan”

5   posturi de muncitor calificat bucătărie

Prepararea și servirea hranei;

Condiții generale:
- Studii generale/medii;
- Vechime/experiență minim 1 an;
Condiții specifice:

 • Certificat calificare bucătar.

8

Centrul de integrare și terapie ocupațională “ Sf. Ioan”

4   posturi de muncitor calificat

Muncitori întretinere cladire, curte, centrale termice;

Condiții generale:

 • Studii generale/medii;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Calificare instalator/electrician/fochist

9

Complex de servicii apartamente de tip familial

1   post inspector de specialitate

Educator centru de urgență, se lucrează în ture;

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în domeniu constituie avantaj.

10

Centrul de primire si evaluare in regim de urgenta Arlechino

1   post de referent

Îngrijire și supraveghere copii, se lucrează în ture;

Conditii generale

 • Studii medii cu diplomă de bacalureat;
 • Vechime constituie avantaj;

Conditii specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în lucrul cu copiii;
 • Nivel mediu de cunoștințe în operarea pe calculator.

 

11

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

1   post de  medic specialist psihiatrie

Supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice;

Conditii generale

 • Studii superioare medicale-specialitate psihiatrie;
 • Vechime minima 5 ani;

Conditii specifice:

 • Aviz de liberă practică;
 • Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România;

Experiență în lucrul cu persoane cu deficiențe neuropsihice

12

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

1   post de  medic medicină generală

Supravegherea stării de sănătate a
beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice;

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul medical;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Conditii specifice

 • Aviz de liberă practică;
 • Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România;
 • Experiență în lucrul cu persoane cu deficiențe neuropsihice.

13

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

5   posturi de asistent medical

Supravegherea și îngrijirea starii de sanatate a beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice, se lucrează în ture;

Condiții generale:
-    Studii postliceale de asistent medical;

 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Aviz de liberă practică;
 • Abilități de comunicare și experiență în lucru cu persoane cu dizabilități.

14

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

10   posturi de  infirmier

Supravegherea și îngrijirea beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice, se lucrează în ture;

Conditii generale

 • Studii generale/medii;
 • Curs de specialitate;
 • Vechime/experiență minim 1 an

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiența de lucru cu persoane care necesită asistență și îngrijire.

15

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

1   post de  psiholog

Evaluare, consiliere si diagnostic psihologic a beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice;

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul psihologiei;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Aviz de exercitare a profesiei;
 • Experiență în supravegherea si tratarea beneficiarilor cu deficiențe neuropsihice.

 

16

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

1   post de asistent social

Asigură implementarea/revizuirea Planului Individual de Intervenţie şi monitorizarea situatia psiho-sociala a beneficiarilor;
Asigură şi participă la întrunirea echipei multidisciplinare în vederea evaluării/reevaluării beneficiarilor din centru;

Condiții generale

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
 • Abilități de comunicare și experiență în lucru cu persoane cu dizabilități.

17

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

1 post de psihopedagog special

Educarea și recuperarea persoanelor cu handicap neuropsihic;

Conditii generale

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul psihopedagogiei speciale;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Conditii specifice

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în lucrul cu persoane cu deficiențe neuropsihice.

18

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

6 posturi de inspector de specialitate (instructor ergoterapie )

Desfășurarea activităților de terapie ocupațională cu beneficiarii instituționalizați, se lucrează în ture;

Conditii generale

 • Studii superioare de lunga durata in domeniul socio-uman
 • Vechime/experienta minim 1 an;

Conditii specifice

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în lucrul cu persoane cu deficiențe neuropsihice

19

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

8  posturi de referent (instructor educatie/pedagog de recuperare)

Ajută persoanele cu dizabilități să-și dezvolte autonomia personală și socială;
Organizează diferite activități cu persoanele instituționalizate;
Se lucrează în ture.

 

Conditii generale

 • Studii medii/postliceale;
 • Vechime/experienta minim 1 an;

Conditii specifice

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în lucrul cu persoane cu deficiențe neuropsihice

 

20

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

1  post de referent

Atribuții legate de buna desfășurare a activităților administrative, curierat în cadrul centrului;
Se lucreaza in ture.

Conditii generale

 • Studii medii cu diplomă de bacalureat;
 • Vechime constituie avantaj;

Conditii specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în lucrul cu persoanele cu deficiențe neuropsihice consituie avantaj;
 • Nivel mediu de cunoștințe în operarea pe calculator.

21

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

1  post de inspector de specialitate

Atribuții legate de organizarea activității de asistență socială în cadrul centrului;

Condiții generale:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic, economic, socio-umanist;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Abilități de comunicare;
 • Cunoștințe utilizare calculator-nivel mediu;

22

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

5  posturi de muncitor calificat bucătărie

Atribuții legate de prepararea și servirea hranei în cadrul centrului, se lucrează în ture;

Condiții generale:

 • Studii generale/medii;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Certificat calificare bucătar;

23

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

2  posturi de muncitor calificat

Întreținerea, spălarea și călcarea rufelor în cadrul centrului, se lucrează în ture;

Condiții generale:

 • Studii generale/medii;
 • Vechime/experiență minim 1 an;

Condiții specifice:

 • Certificat calificare confectioner imbracaminte

24

Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihică Uverturii

2  posturi de muncitor calificat

Supravegherea și întreținerea instalaților electrice din cadrul centrului;  Supravegherea și întreținerea instalatiilor sanitare și  a centralei termice.

Condiții generale:

 • Studii generale/medii
 • Vechime/experiență minim 1 an

Condiții specifice:

 • Certificat calificare electrician /instalator/fochist

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 6 din str. Floare Roșie nr.7A Sector 6, București.
 • Proba scrisă –  12 august  2013, ora 10.00 şi interviul -  14 august 2013, ora 10.00.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 15.07.2013

Condiții de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, pâna pe 15.07.2013, ora 16,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, după caz, adeverinţe completate la zi care să ateste vechimea în muncă începând cu data de 01.01.2011 (data de la care nu se mai fac înscrieri în carnetele de muncă), în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni înainte de depunerea dosarului sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae model europass.
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

(4) Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Bibliografia completa o gasiti aici.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/745.72.37.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design