DGASPC Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru functiile publice vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 –Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru functiile publice vacante, în data de 08 iulie 2013, pentru urmatoarele posturi:

Serviciul ajutor social:

 • 1 post inspector clasa I grad profesional asistent;

Serviciul prevenire si protectia muncii:

 • 1 post inspector clasa I grad profesional asistent;

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an;

Pentru concursul de recrutare (funcții publice de conducere si funcțtii publice de executie), dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărarea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificata și completată de H.G. nr. 1173/2008 si se depun pana la data de 28.06.2013 ora 13:00 la sediul DGASPC sector 6 din Str. Cernisoara nr 38-40 Sector 6, relatii suplimentare la tel. 021/7457237 int. 133.

BIBLIOGRAFIE

 • H.G. nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia;
 • Legea nr. 188/1999 republicată privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea 233/2002;
 • Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 17 din 6 martie 2000  republicata privind asistenta sociala a persoanelor varstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10  Legea  nr. 448 din 6 decembrie 2006  republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănatatea în muncă;
 • Hotararea nr 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
 • Norma metodologică de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
 • Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 • Ordin MAI nr. 712/2005 pentru  aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul MAI nr. 786/2005.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design