Concurs de promovare în funcţia publică de conducere Sef serviciu – Serviciul ajutor social

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 –Bucureşti, organizeaza concurs de promovare în funcţia publică de conducere, conform Art. 58 alin (2) lit. b), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata-atualizata, în data de 27 iunie 2013.

Sef serviciu – Serviciul ajutor social:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile de participare sunt:

 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile:
  • stiinte juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management, ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 2 ani;
  • sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
  • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
  • atestat ECDL

Dosarele de inscriere se pot depune pana pe data de 17.06.2013 ora 16,30, la registratura institutiei si trebuie sa contina urmatoarele si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008. 

BIBLIOGRAFIE  

 • H.G. nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia;
 • Legea nr. 188/1999 republicată privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea 233/2002;
 • Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 17 din 6 martie 2000  republicata privind asistenta sociala a persoanelor varstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10  Legea  nr. 448 din 6 decembrie 2006  republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design