Depunerea cererii de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliulului Local sector 6 pentru proiecte sociale, pentru anul 2012

Vă aducem la cunoştinţă că până în data de 31 octombrie 2011, orele 16.30, puteţi depune cererea de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliulului Local sector 6, pentru anul 2012, în pachet închis la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, din strada Cernişoara 38-40, conform legii nr. 34/1998.

Actele necesare pentru cererea de solicitare a subvenţiei, în temeiul Legii nr.34/1998, sunt:

1.Cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la norme metodologice;

2. Raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice; raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care au beneficiat de subvenţii în anul anterior;

3. Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau fundaţiei de a acorda servicii sociale;

4. Dovada dobândirii personalităţii juridice;

5. Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la direcţia finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv a municipiului Bucureşti;

6. Balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;

7. Dovada privind bonitatea asociaţiei/fundaţiei emisă de banca unde are deschis contul

8. Dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;

9. Autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, potrivit legislaţiei în vigoare;

Actele normative în baza cărora se acordă subvenţiile de la bugetul local sector 6, sunt anexate.

Puteţi găsi informaţii suplimentare pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, portalul de asistenţă socială, Servicii Sociale-subvenţii:

Pentru detalii puteţi contacta Serviciul Strategii, Programe, Proiecte şi Relaţii cu ONG la numerele de telefon: 021/3176311; 0727.228.928. Persoană de contact – Daniel Chirilă, şef Serviciu

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001