Adopția – șansa la o familie pentru copii și adulți

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Biroul Adopții și Postadopții sprijină persoanele interesate să adopte, cu programe de pregătire pentru viitorii părinți, precum și cu informații complete despre procedura de atestare, de încredințare și încuviințare a adopției.

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. Este vorba de un proces complex, care presupune implicare și responsabilitate din partea adoptatorilor.

Procesul de adopție debutează cu obținerea atestatului de familie sau persoană adoptatoare, care se eliberează de către serviciul menționat, în urma evaluării situației medicale, sociale și economice a solicitanților.

Urmează etapa potrivirii practice dintre adoptatori și copil, apoi încredințarea în vederea adopției - un proces prin care persoana sau familia adoptatoare primește în îngrijire un copil, în vederea adoptării lui ulterioare. Pe durata măsurii de încredințare în vederea adopției, evoluția copilului în familie este evaluată de două ori pe lună, iar specialiștii acordă sprijin pentru rezolvarea unor eventuale probleme.

La sfârșitul etapei de încredințare în vederea adopției, instanța judecătorească încuviințează adopția, urmând ca timp de 2 ani să fie monitorizată, trimestrial, evoluția copilului în noua sa familie (perioada postadopție).

Pentru persoanele sau familiile care îngrijesc un copil pe care vor să îl adopte, dar și după pronunțarea sentinței de încuviințare a adopției, statul român acordă, după caz, o serie de facilități constând în concediu plătit, indemnizație lunară de sprijin sau o sumă fixă anual pentru servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură.

Și autoritățile publice locale ale Sectorului 6 susțin adopția la nivelul comunității prin acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ al țării.

Persoanele domiciliate pe raza Sectorului 6, care doresc să adopte un copil, sunt rugate să acceseze pagina Biroului adopţii şi postadopţii unde vor găsi toate informațiile necesare.

De asemenea, informații pot fi solicitate Biroului Adopții și Post Adopții la numărul de telefon 021.317.63.11 sau la sediul din Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti.

La sfârșitul anului 2021, un număr de 138 de persoane sau familii domiciliate pe raza Sectorului 6 dețineau atestatul care le conferă dreptul de a adopta un copil.

Pe parcursul întregului an 2021, un număr de 65 de persoane au depus actele pentru obținerea atestatului, 64 dintre acestea primind documentul necesar în orice proces de adopție.

În aceeași perioadă, 20 de copii adoptabili au fost adoptați definitiv de către persoane sau familii din Sectorul 6.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001