”Aripi spre viitor” – o întâlnire de pregătire a cadrelor didactice

În cadrul Proiectului ”Aripi spre viitor”, s-a derulat în data de 16 mai 2022 primul modul al programului ”Abilitățile viitorului”, destinat personalului didactic și auxiliar din Regiunea București-Ilfov.

Sesiunea a avut loc în incinta Școlii Gimnaziale Enăchiță Văcărescu din București, cadrele didactice participante având ocazia de a învăța lucruri noi în ceea ce privește metodologia de lucru, provocările și particularităților programelor de tip ”A doua șansă”.

Instruirea personalului didactic preuniversitar, personalului de sprijin și auxiliar, precum și a echipei manageriale la nivelul școlilor din București-Ilfov contribuie la reîntoarcerea și menținerea în scoală a celor care au abandonat prea devreme cursurile învățământului de stat obligatoriu.

Pe termen lung,  cadrele didactice își însușesc metodele inovative de predare, de care vor beneficia copiii, tinerii și adulții beneficiari de servicii educaționale de calitate, orientate spre  învățământul incluziv.

Proiectul ”Aripi spre viitor” se adresează copiilor și adulților din Regiunea București-Ilfov care au abandonat școala, oferind sprijin multidisciplinar pentru revenirea la școală.

Sunt așteptați să participe la proiect, în calitate de beneficiari direcți, copii și tineri cu vârste între 6 și 16 ani, precum și adulți cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 de ani, inclusiv părinți, membri ai familiilor cu copii, tutori ai copiilor și tinerilor, persoane care au în grijă copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, persoane de etnie romă.

Toți participanții au posibilitatea continuării și finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoiți să-și întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Pentru fiecare beneficiar al Proiectului ”Aripi spre viitor”, finalizarea unui ciclu de învățământ va fi răsplătită cu suma de 1800 de lei, cu titlu de subvenție și sprijin pentru continuarea studiilor și a implicării în program.

Se oferă acces la ateliere de educație nonformală, consiliere psiho-socială, orientare vocațională.

Proiectul a debutat în luna ianuarie a anului 2021, fiind finanțat din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Cod Proiect 135937.

Beneficiarul finanțării este Fundația Estuar, având ca parteneri Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Asociația Four Change.

Cei care doresc să revină la școală ne pot contacta la adresele de email recrutareads@gmail.com sau office@dgaspc6.com, precum și la numerele de telefon 0723.161.313, ­0723.746.494, 0765.597.172.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001