”Aripi spre viitor” – un program de tip ”A doua șansă” pentru cei rămași în urmă cu școala

Potrivit Eurostat, abandonul școlar în România este al treilea cel mai mare din Europa, situându-se cu aproape 6 puncte procentuale peste media Uniunii Europene.

În țara noastră, rata de părăsire timpurie (abandon școlar) a școlii este de peste 18,1%. Conform statisticilor, peste 277.600 de tineri cu vârstele între 18 și 24 de ani au abandonat școala și au renunțat definitiv la gândul de a urma cursurile unui liceu sau ale unei școli profesionale (plecând din timpul, sau imediat după gimnaziu).

În ceea ce privește Regiunea București-Ilfov, datele furnizate de Monitorul Social arată că rata abandonului școlar este de 5.5%, mai mică decât media națională, dar ridicată în comparație cu alte regiuni dezvoltate din comunitatea europeană.

Proiectul ”Aripi spre viitor” abordează această problemă complexă dintr-o perspectivă multidisciplinară, oferind servicii si susținere atât celor care doresc să își reia cursurile de stat obligatorii, cât și cadrelor didactice implicate în acest proces.

Sunt așteptați să participe la proiect, în calitate de beneficiari direcți, copii și tineri cu vârste între 6 și 16 ani, precum și adulți cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 de ani, inclusiv părinți, membri ai familiilor cu copii, tutori ai copiilor și tinerilor, persoane care au în grijă copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, persoane de etnie romă.

Toți participanții au posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoiți să-şi întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Pentru fiecare beneficiar al Proiectului ”Aripi spre viitor”, finalizarea unui ciclu de învățământ va fi răsplătită cu suma de 1800 de lei, cu titlu de subvenție și sprijin pentru continuarea studiilor și a implicării în program.

Se oferă acces la ateliere de educație nonformală, consiliere psiho-socială, orientare vocațională.

Proiectul a debutat în luna ianuarie a anului 2021, fiind finanțat din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Cod Proiect 135937.

Beneficiarul finanțării este Fundația Estuar, având ca parteneri Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Asociația Four Change.

Cei care doresc să revină la școală ne pot contacta la adresele de email recrutareads@gmail.com sau office@dgaspc6.com, precum și la numerele de telefon 0723.161.313, ­0723.746.494, 0765.597.172.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001