Team-up – un proiect care te ajută să devii asistent maternal profesionist

Asistentul maternal profesionist este o persoană fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea copilului pe care îl primește în plasament.

Dacă locuiești în Sectorul 6 și vrei să îmbrățișezi această meserie, Proiectul Team-up,  derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, îți vine în ajutor.

Cei interesați să devină asistenți maternali trebuie să treacă prin procesul de atestare, respectiv, evaluarea socială, psihologică, cursul de formare inițială și atestarea.

Activitățile sunt finanțate prin intermediul POCU/480/4/19/127169 „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Condițiile pe care persoanele interesate trebuie să le îndeplinească sunt următoarele:

  • domiciliul legal și real pe raza Sectorului 6
  • spațiu suficient pentru copil
  • fără probleme medicale
  • fără cazier
  • să nu fie pensionat pe caz de boală

Asistenții maternali sunt obligați să asigure integrarea copilului în viața socială (înscrierea la grădiniță, școală etc.), să asigure creșterea și îngrijirea copilului (înscrierea la medicul de familie, regim alimentar corespunzător vârstei, respectarea tratamentului medicamentos, evaluarea medicală periodică a copilului), să participe la întâlnirile copiilor cu familia naturală sau adoptivă, să pregătească copilul în vederea integrării în familia naturală sau adoptivă și să păstreze confidențialitatea informațiilor despre copii.

Asistenții maternali primesc un salariu de bază + sporuri (vechime, condiții de muncă deosebite, copii cu handicap etc.), iar copilul luat în plasament primește alocație de stat și alocație de plasament.

La nivelul Sectorului 6, un număr de 62 de copii cu vârste între 0-18 ani sunt îngrijiți în rețeaua de asistență maternală alcătuită din 55 de persoane atestate si angajate de catre DGASPC sector  6.

Până la încheierea proiectului, în anul 2023 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 își propune angajarea unui număr de 8 asistenți maternali.

Persoanele interesate sunt rugate să sune la 021/317.63.11/int. 225.

Mai multe informații despre acest proiect puteți găsi pe site-ul ANPDCA.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020!

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001