ANUNȚ IMPORTANT

Stimați cetățeni,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 informează persoanele îndreptățite să ridice un număr de 50 de măști de protecție, gratuite, conform O.U.G. nr.78/2020, pentru o perioadă de 2 luni, că sunt așteptate în continuare la cele trei centre de distribuire stabilite la nivelul D.G.A.S.P.C Sector 6.

Conform O.U.G. nr.78/2020, beneficiază de măști gratuite următoarele categorii:

  • persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (aflate în evidența Serviciului Ajutor Social);
  • persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare (aflate în evidența Serviciului Ajutor Social);
    pot ridica personal un număr de 50 de măști de protecție, gratuite, aferente unei perioade de 2 luni;
  • pensionarii sistemului public de pensii* ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv (la nivelul lunii august 2020), reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările ulterioare (cu domiciliul legal situat pe raza sectorului 6 și aflați în evidența Casei de Pensii a Municipiului București);
  • persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (aflate în evidența Serviciului Prestații Sociale și Facilități)**.


* care nu realizeaza alte venituri.
** persoanele încadrate în grad de handicap trebuie să fie în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6 și să nu obțină venituri din salarii, pensii, indemnizații, alocații, stimulente sau alte venituri.

Pensionarii din sectorul 6, ale căror drepturi, la nivelul lunii august, au fost de până la 704 lei, pot ridica măștile de protecție gratuite de la oricare dintre cele trei centre de distribuire puse la dispoziție, aflate în următoarele locații:

  • Magazinul caritabil SocialXChange – Crângași- Calea Crângași, nr.3, sector 6;
  • Magazinul caritabil SocialXChange – Drumul Taberei - Aleea Lunca Cernei, nr.6A, sector 6;
  • Cantina Socială “Uverturii” – Bd. Uverturii nr. 81, sector 6.

Beneficiarii de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și persoanele încadrate în grad de handicap pot ridica măștile medicinale, în baza prezentării actului de identitate valabil, DOAR de la Magazinul caritabil SocialXChange – Drumul Taberei - Aleea Lunca Cernei, nr.6A, sector 6.

Programul de distribuire a măștilor este următorul:
06.10.2020:   09.00 - 16.00;
07.10.2020:   09.00 - 16.00;
08.10.2020:   09.00 - 16.00.

 

Datele personale furnizate pentru ridicarea măștilor medicale gratuite sunt prelucrate doar în acest scop, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti