DGASPC Sector 6 dezvoltă rețeaua de asisțenți maternali profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 organizează selecție în vederea atestării și angajării de asistenți maternali profesioniști, pentru dezvoltarea rețelei de asistență maternală la nivelul comunității Sectorului 6.

Activitatea este cuprinsă în cadrul proiectului Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, proiect depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Ce condiții trebuiesc îndeplinite:

  • persoanele să fie apte de muncă;
  • să aibă domiciliul pe raza Sectorului 6;
  • aplicanții trebuie să dispună de spațiu locativ;
  • fără probleme de sănătate.

Persoana care devine asistent maternal profesionist primește în îngrijire unul sau mai mulți copii și va fi angajată cu carte de muncă, primind un salariu fix la care se adaugă sporurile aferente. De asemenea, pentru fiecare copil aflat în îngrijire se acordă alocația de plasament și se decontează  cheltuielile pentru serviciile de asistență medicală.

Persoanele interesate pot cere detalii și informații la numărul de telefon 021.3176311/int. 225 sau pot accesa site-ul instituției: www.asistentasociala6.ro

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design