Sesiunea de reînscriere a copiilor în centrele de zi de tip creșă pentru anul școlar 2020-2021 s-a deschis!

Stimați părinți,

Vă informăm că, în perioada 15 iunie 2020 – 30 iunie 2020, va avea loc sesiunea de reînscriere a copiilor în centrele de zi de tip creșă pentru anul școlar 2020-2021.

Cererile de reînscriere se vor putea depune:

 • online, accesând link-ul dedicat aplicației: cresaonline.asistentasociala6.ro;
 • prin servicii de poștă/curierat la adresa: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, Cod poștal: 061019.

Vă rugăm să vă asigurați că depunerea cererii de reînscriere este însoțită de toate documentele necesare.

Important:

 • Persoanele/Părinții care nu vor depune cererea pentru reînscrierea copilului și documentele solicitate, în perioada 15 iunie 2020 – 30 iunie 2020, vor pierde automat locul în centrul de zi.
 • Vă rugăm să vă asigurați că depunerea cererii de reînscriere este însoțită de toate documentele necesare.
 • Nu este necesară deplasarea dumneavoastră la sediul institutiei/centrul de zi!

Cererile de reînscriere vor fi însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:

 • Copie certificat de naştere copil;
 • Copie carte de identitate mamă;
 • Copie carte de identitate tată;
 • Copie certificat de deces (în situația în care unul dintre părinți este decedat);
 • Copie hotărâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului, dacă este cazul;
 • Copie hotărâre/sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 • Adeverință de salariat pentru ambii părinți, eliberată de angajator;
 • Adeverință de la ANAF pentru părinții care obțin venituri din alte activități (dacă sunt administratori/asociați unici într-o societate ori au activități independente) sau care NU realizează venituri.

Recomandări pentru cererile de reinscriere depuse online

 • Citiți cu atenție condițiile pentru reînscrierea copilului dvs la centrul de zi!
 • Completați cu atenție rubricile formularului! Orice eroare cu privire la datele de contact furnizate (e-mail/telefon), atrage după sine imposibilitatea procesării cererii de reînscriere.
 • Atașati în format jpg. sau pdf. documentele solicitate!

Soluționarea cererilor

Analiza cererilor online se va realiza  doar în perioada 01 iulie 2020 – 15 iulie 2020;

Rezultatele vor fi comunicate la adresa de e-mail/numărul de telefon furnizate la completarea formularului de reînscriere online/documentele trimise prin mandat poștal sau curierat;

La baza analizării și aprobării cererilor de reînscriere la centrele de zi de tip creșă, din subordinea DGASPC Sector 6, stau următoarele criterii (conform Regulamentului aprobat de Consiliul Local Sector  6 Hot. nr. 266/31.10.2020):

 • Domiciliul legal pe raza sectorului 6; 
 • Copiii proveniți din familii monoparentale;
 • Copiii aflați în risc de separare de familie, ale căror dosare vor fi evaluate și transmise de către personalul de specialitate din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie;
 • Ambii părinți să dețină un loc de muncă;
 • Niciunul dintre părinți să nu beneficieze de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului la momentul reînscrierii;
 • Copiii gemeni/tripleți;
 • Copiii ai căror frați/surori sunt înscriși în centru.

După analizarea cererilor, pe data de 15 iulie 2020, părinții vor primi o notificare prin email/sms cu privire la admiterea/respingerea cererii, precum și completarea dosarului cu alte  documente necesare, după caz.

Informații suplimentare la numărul: 021.9970.

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design