Ajutoare de urgență în sectorul 6

Conform HCL nr. 53/2020, adoptată în data de 2 aprilie 2020, în ședința consiliului local, se acordă ajutoare de urgență pentru familiile sau persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență.

Pe perioada stării de urgență vor beneficia de ajutor DOAR persoanele care au rămas fără un loc de muncă - și implicit venituri - în urma pandemiei create de răspândirea Covid-19.

Condițiile cumulative de acordare a ajutoarelor de urgență sunt:

 • familia sau persoana singură să aibă domiciliul legal și în fapt pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București;
 • persoana singură sau cel puțin unul dintre membrii familiei să nu poată beneficia de ajutor de șomaj, potrivit legii;
 • veniturile lunare să nu depășească suma de 1000 lei/membru de familie sau pentru persoana singură;
 • să nu dețină depozite bancare mai mari de 1000 lei;
 • să furnizeze toate actele necesare și informațiile cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate.

La stabilirea veniturilor familiei/persoanei singure se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile pe care membrii familiei sau persoana singură le realizează în luna solicitării ajutorului de urgență.

Cuantumul ajutorului de urgență este:

 • 500 lei, lunar, pentru persoana singură;
 • 700 lei, lunar, pentru familia cu un copil;
 • 1000 lei, lunar, pentru familia cu doi sau mai mulți copii.

Aceste ajutoare de urgență sunt acordate cu titlu de prestație financiară pentru achiziționarea alimentelor de bază, a produselor igienico-sanitare, precum și a medicamentelor, și se acordă lunar, pe perioada decretată ca stare de urgență, în contul curent al titularului.

Documentele necesare acordării acestui tip de ajutor de urgență:

Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea de drepturi de asistență socială;

 • Acte de identitate pentru: solicitant, precum și pentru ceilalți membri de familie;
 • Certificate de naștere pentru copii;
 • Certificat de căsătorie;
 • Hotărâre de divorț;
 • Certificat de deces;
 • Alte decizii/dispoziții, după caz;
 • Adeverință de la asociația de proprietari/locatari din care să reiasă numărul persoanelor care locuiesc efectiv la respectivul imobil, precum și numele și prenumele acestora;
 • Taloane indemnizații/alocații/prestații sociale/alte beneficii/pensie, după caz;
 • Adeverință/e de la Casa Locală de Pensii Sector 6 din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de pensie;
 • Decizia de încetare a activității cf. Art.55 lit.b) din Codul Muncii din care să reiasă și faptul că a încetat în perioada stării de urgență;
 • Decizia de încetare a activității cf. Art.81 din Codul Muncii, din care să reiasă și faptul că a încetat în perioada stării de urgență + Declarație pe propria răspundere că i s-a solicitat înaintarea acesteia în perioada stării de urgență;
 • Adeverință eliberată de angajator prin care acesta face dovada că nu a solicitat și pentru solicitant indemnizație de sprijin de la APISMB;
 • Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și declarație din partea celorlalți membri de familie adulți;
 • Extras de cont al solicitantului;
 • Alte documente doveditoare solicitate, după caz.

Dreptul la ajutorul de urgență încetează în următoarele situații:

 • În cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de hotărârea sus-menționată;
 • În cazul în care, pe perioada acordării dreptului la ajutorul de urgență, beneficiarii refuză să furnizeze informații cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate;
 • În cazul în care, după verificare, se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse și acestea nu au fost declarate de solicitant;
 • La încetarea stării de urgență.

După încetarea stării de urgență reprezentanții DGASPC Sector 6 vor efectua anchete sociale la domiciliul titularului ajutorului de urgență. În cazul în care titularul ajutorului refuză să furnizeze actele sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că familia sau persoana singură nu a îndeplinit condițiile de acordare a ajutorului de urgență.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de urgență se recupează de la titularul dreptului ajutorului, în termenul general de prescripție prevăzut de actele normative în vigoare, cu sprijinul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6.

Vă recomandăm ca, în situația în care doriți să accesați acest tip de ajutor, să contactați inițial un reprezentant al Serviciului Ajutor Social, la nr. de telefon: 0376203744 pentru a putea obține informații legate de: eligibilitatea dumneavoastră, tipul documentelor necesare și modalitatea de completare a formularului de cerere-declarație pe propria răspundere.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001