În atenția beneficiarilor de ajutoare sociale din Sectorul 6

Ținînd cont de prevederile O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță cetațenii sectorului 6, care nu au venituri și care locuiesc efectiv pe raza sectorului 6, că începând cu data de 30.03.2020, vor putea depune prin poștă (în format letric) la adresa din str. Floare Roșie nr.7A, sector 6 sau prin poștă electronică (scanate) la adresa de e-mail: ajutorsocial@dgaspc6.com, cererea-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială însoțită de toate documentele doveditoare, pentru următoarele beneficii sociale:

  • ajutorul social acordat în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile și completările ulterioare;
  • alocația pentru susținerea familiei acordată în baza prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificarile și completările ulterioare.

Condițiile de acordare, modelul cererii-declarație pe propria răspundere, precum și listele cu documentele necesare stabilirii eligibilității, se află pe site-ul instituției în pagina Serviciului Ajutor Social.

După depunerea cererilor însoțite de documentele doveditoare, reprezentanții Serviciului Ajutor Social, vă pot solicita depunerea unor declarații ori documente suplimentare în situația în care se constată că informațiile transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, ori se constată existența unor inadvertențe din documentele transmise și cele din baza de date ale altor instituții la care instituția noastră are acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor. 

Vă recomandăm ca, în situația în care doriți să accesați aceste tipuri de beneficii sociale, să contactați inițial un reprezentant al Serviciului Ajutor Social, la nr. de telefon: 0376203744 pentru a putea obține informații legate de: eligibilitatea dumneavoastră, tipul documentelor necesare și modalitatea de completare a formularului de cerere-declarație pe propria răspundere.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001