În atenția cetățenilor Sectorului 6

În atenția cetățenilor Sectorului 6

În contextul social actual privind prioritatea absolută de prevenire a răspândirii infecției cu CoVid – 19, familiile cu adulți și copii cu dizabilități trebuie să știe următoarele informații:

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități:

 • Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap, eliberate de comisia pentru protecția copilului, a căror valabilitate expiră în perioada stării de alertă declarată, își prelungesc valabilitatea cu 90 de zile de la încetarea stării de alertă;
 • Cererea de reevaluare, însoțită de documentele necesare încadrării în grad de handicap, specificate în Planul de abilitare/reabilitare, vor fi depuse la data precizată în Planul de abilitare/reabilitare, la capitolul Interventii litera B pct. 3;
 • Documentele pentru evaluarea/reevaluarea copilului, în scopul încadrării într-un grad de handicap, se pot transmite prin intermediul emailului la adresa de email: evaluarecomplexacopii@dgaspc6.com ; Acolo unde NU este posibil acest lucru, documentele se pot trimite de beneficiari prin alte metode, precum Poșta Română sau servicii de curierat, cu confirmare de primire;
 • Evaluarea copilului va fi facută de către o echipă multidisciplinară, în acord cu metodologia de lucru în vigoare, cu precizarea că interviurile se vor face prin mijloace de comunicare adecvată fiecarui caz in parte: telefon, mesenger, skype, whatsup, sau aplicații care permit apelarea video;
 • În cazul beneficiarilor pentru care nu s-a identificat o soluție alternativă de evaluare, aceștia vor fi programați/reprogramați la evaluare, la intervale de timp, care să evite aglomerarea și care va respecta măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19;
 • Eliberarea certificatelor de handicap către beneficiari se va face prin intermediul adresei de email sau, acolo unde nu este posibil acest lucru, prin alte modalități aflate la îndemâna beneficiarului și care implică menținerea distanțeii sociale, precum Poșta Română, cu confirmare de primire.

De asemenea, Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap își va adapta activitatea în această perioadă, astfel:

 • Certificatele de încadrare în grad de handicap revizuibile, care expiră în perioada stării de alertă declarată, își prelungesc valabilitatea cu 90 de zile de la încetarea stării de alertă;
 • Pentru evaluarea / reevaluarea persoanei adulte, cererea, însoțită de documentele solicitate pentru încadrarea în grad de handicap, se va depune începând cu termenul de revizuire înscris la punctul V din certificatul de încadrare în grad de handicap valabil, astfel:
  - on line la adresa evaluarecomplexaadulti@dgaspc6.com
  - prin poștă sau servicii de curierat la adresa - D.G.A.S.P.C. sector 6, București, strada Floare Roșie nr.7A cu mențiunea – pentru Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, cu confirmare de primire!
 • Eventualele solicitări suplimentare, necesare evaluării medico-psiho-sociale, vor fi transmise către beneficiari prin adresă scrisă sau telefonic.
 • Solicitanții vor certifica conformitatea copiilor cu originalul prin înscrisul “conform cu originalul”, însoțit de semnătură.
 • Eliberarea certificatelor de handicap către beneficiari se va face prin intermediul Poștei Române, cu confirmare de primire!

Asigurăm cetățenii că în toată această perioadă, personalul de specialitate va menține legătura cu familiile copiilor și adulților cu dizabilități, prin mijloace de comunicare adaptate fiecărei categorii de beneficiari, în scopul clarificării cu privire la prelungirea, reevaluarea sau obținerea pentru prima dată a certificatelor de handicap și drepturilor aferente, precum și a procedurilor aplicabile în contextul actual!

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001