Parteneriat pentru combaterea consumului de droguri în comunitatea Sectorului 6

În urma parteneriatului încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (DGASPC) şi Agenţia Naţională Antidrog, în aceste zile se desfăşoară un curs de pregătire profesională cu tema "Particularități ale lucrului cu tinerii din serviciile sociale".

Cursul este susţinut de profesionişti ai DGASPC Sector 6, având ca beneficiari lucrători ai Agenţiei Naţionale Antidrog care doresc să se familiarizeze cu problematica asistenţei sociale, în scopul îmbunătăţirii activităţii.

În cadrul celor două zile de pregătire teoretică, vor fi predate noţiuni de bază legate de profilul beneficiarului de servicii sociale predispus la consumul de droguri, modalităţi de abordare a cazuisticii acestuia şi mijloacele de accesare a serviciilor sociale specifice. Acesta este unul dintre multiplele schimburi de experienţă care au avut loc între cele două instituţii la nivel de formare, fiecare dintre parteneri beneficiind de cunoştinţele şi experienţa celuilalt.

Pe parcursul anului 2018, specialişti ai Agenţiei Naţinale Antidrog au instruit numeroşi angajaţi ai DGASPC Sector 6 în problematica consumului de droguri la copii, adolescenţi şi adulţi. În urma acestui parteneriat care durează de mai mulţi ani, s-a reuşit promovarea schimbului de experienţă şi îmbunătăţirea comunicării, cu efecte pozitive asupra combaterii consumului de droguri pe raza Sectorului 6, în special în ceea ce priveşte populaţia tânără şi foarte tânără.

Conştientă de importanţa parteneriatelor interinstituţionale la nivel local, Primăria Sectorului 6 susţine şi încurajează cooperarea dintre profesioniştii care activează în domenii cu valenţe sociale complementare, mai ales în ceea ce priveşte consumul de droguri, un fenomen negativ care ia amploare.

La cursul din aceste zile participă 20 de specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, care lucrează direct cu copii și adulţi consumatori de droguri. 

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design