În Sectorul 6, autismul se tratează cu implicare şi profesionalism

Lipsa de informare şi sprijin specializat face ca diagnosticul de „autist” să se transforme rapid într-un stigmat care marchează întreaga viaţa a copilului şi îi condamnă la resemnare pe părinţi.

Au trecut 4 ani de când, pe raza sectorului 6, specialiştii au început lupta cu această maladie şi prejudecăţile care o înconjoară.

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a fost inaugurat în anul 2014 un compartiment dedicat, care îi integrează în programe specializate pe copiii diagnosticaţi cu autism.

Ştiind că izolarea şi lipsa stimulilor specifici activităţilor motrice sunt cauze care menţin sau chiar agravează starea de sănătate fizică şi psihică a copiilor autişti, specialiştii DGASPC Sector 6 au iniţiat un program de terapie prin tenis şi activităţi fizice colaterale, având ca scop îmbunătăţirea abilităţilor psihomotrice, coordonarea şi conştientizarea propriului corp. De două ori pe săptămână, un număr de 10 copii cu autism sunt prezenţi pe terenul de tenis pentru a învăţa să se cunoască şi să relaţioneze prin intermediul sportului. Abordarea individuală, graduală şi multidisciplinară sunt principiile care guvernează acest tip de terapie, iar pe măsură ce ea îşi produce efectele, copiii sunt integraţi în activităţi mai complexe, care implică o mai mare independenţă în raport cu tenisul, şi chiar jocul în echipă.

Peste 30 de copii au beneficiat, până în prezent, de aceste servicii, înregistrând progrese care le-au permis să înveţe tenisul şi să îl practice într-o manieră relativ independentă, cu şanse de a fi acceptaţi în cluburi sportive de profil.

Terapia 3C este un alt instrument de abordare a problematicii copiilor cu autism, cu efecte recunoscute pe plan internaţional. La nivelul sectorului 6, un număr de 18 copii sunt incluşi în acest program complex, care presupune inclusiv o formare continuă a specialiştilor implicaţi.

Dezvoltată de antrenorul de arte marțiale Paul Cojocaru, terapia 3C pornește de la ideea optimistă că în fiecare copil autist există în stare latentă potențialul unui copil normal. Metoda încearcă, prin mijloace specifice, să trezească la viață acest potential şi să îl ducă pe copilul autist cât mai aproape de lumea reală.

Abordarea graduală şi multidisciplinară se regăseşte în continuitatea şi diversitatea serviciilor de care beneficiază copiii cu autism din sectorul 6, care pot fi integraţi, în funcţie de diagnostic şi evoluţia individuală, în programe de terapie cu câini, cursuri de recreere şi dezvoltare personală, activităţi de petrecere a timpului liber.

La toate acestea se adaugă sprijinul emoţional acordat părinţilor şi familiei, consilierea psihologică, încurajarea permanentă de a lucra cu copilul şi cu ei înşişi pentru depăşirea situaţiei cu care se confruntă.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design