Selecţia cererilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017 pentru acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române

Anunţ privind selecţia cererilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017, din bugetul Consiliului Local Sector 6, în baza Legii nr. 34/1998 pentru acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Vă aducem la cunoştinţă că până în data de 31 octombrie 2016, orele 16.30, puteţi depune cererea de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliului Local sector 6, pentru anul 2017, în pachet închis la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, din strada Cernişoara 38-40, conform legii nr. 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu Strategia de Dezvoltare şi Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti  2011-2018 aprobată prin H.C.L. Sector 6 nr .159/29.11.2011, în care sunt prevăzute domeniile prioritare de acţiune ale D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi HOTĂRÂREA Nr. 1153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, Consiliul Local Sector 6 stabileşte ca linii prioritare de subvenţionare în anul 2017, respectiv nivele medii de cheltuieli pentru persoanele asistate, următoarele tipuri de servicii:

 

Unităţi de asistenţă socială

Încadrarea în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială

Categorii de cheltuieli eligibile

Cost mediu lunar beneficiar

Cu cazare

 

 

 

Centre rezidenţiale copii, centrele care acordă cazare mai mult de 24 ore

8790CR-C-I (centre de plasament, case de tip familial, apartamente, etc.);

 

 1. cheltuieli de personal
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

2.500 lei

 

8790CR-PD-I (centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente: bolnavi cronici, bolnavi în faza terminală etc.);

 1. cheltuieli de personal
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 1
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

2.700 lei

Cu cazare

 

 

 

Centre rezidenţiale adulţi, centrele care acordă cazare mai mult de 24 ore

8730CR-V-I (cămine pentru persoane vârstnice);

 1. cheltuieli de personal 2
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 3
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

3.446 lei

 

8790CR-D-I (centre de îngrijire şi asistenţă);

 1. cheltuieli de personal 4
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 5
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

4.215 lei

 

8790CR-D-II (centre de recuperare şi reabilitare);

 1. cheltuieli de personal 6
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 7
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11.  cheltuieli cu consumabile de birou

4.367 lei

 

 

8790CR-PFA-II (adăposturi de noapte);

 1. cheltuieli de personal 8
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 9
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

400 lei

 

 

8730CR-V-III (locuinţe protejate);

 1. cheltuieli de personal 10
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 11
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

1.750 lei

 

8710CRMS-II (centre rezidențiale de îngrijiri paliative)

 1. cheltuieli de personal 12
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 13
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

1.700 lei

 

 

 

 

Fără cazare

 

 

 

Cantine sociale şi alte servicii de acordare a hranei (masa pe roţi)

8899CPDH-I (cantine sociale)

 1. cheltuieli de personal 14
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 15
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

300 lei

Centre de zi care acordă: servicii de îngrijire şi supraveghere, servicii de reconciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională, servicii de sprijin pentru familiile aflate în situaţii de dificultate

8810CZ-V-I (centre de zi de asistență și recuperare adulți )

 1. cheltuieli de personal 16
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 17
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

500 lei

 

 

 

 

 

8891CZ-C-II (centre de zi pentru copii aflaţi în risc de separare de părinţi);

 

 

 

 

 

 

 1. cheltuieli de personal 18
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 19
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

525 lei
(pentru program de după școală)

900
(pentru program pe toată ziua)

 

 

8891CZ-C-VI (centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă);

 

 

 

 1. cheltuieli de personal 20
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 21
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

1.150 lei

 

8899CZ-F-I (centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii)

 

 

 

 

 

 

 1. cheltuieli de personal 22
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 23
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

1.150 lei

Unităţi socio-medicale pentru acordarea de servicii de recuperare şi terapii de recuperare, terapii ocupaţionale

8810ID-I (unităţi de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice);

 

 1. cheltuieli de personal 24
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 25
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

1.320 lei

 

8899CZ-D-I (Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități)
și
8891CZ-C-III (centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi);

 1. cheltuieli de personal 26
 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei
 4. cheltuieli cu iluminatul
 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon
 6. cheltuieli cu materiale tehnice, specifice pentru persoanele asistate
 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate
 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 27
 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate
 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate
 11. cheltuieli cu consumabile de birou

400 lei

Domeniile prioritare identificate mai sus pot face obiectul solicitării de subvenţie în baza Legii 34/1998 pentru asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza sectorului 6.

Actele necesare pentru cererea de solicitare a subvenţiei, în temeiul Legii nr.34/1998, sunt:

 1. Cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la normele metodologice din HG 1153;
 2. Raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice; raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care au beneficiat de subvenţii în anul anterior;
 3. Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare valabil, licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau fundaţiei de a acorda servicii sociale;
 4. Dovada dobândirii personalităţii juridice;
 5. Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la direcţia finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv a municipiului Bucureşti;
 6. Balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;
 7. Dovada privind bonitatea asociaţiei/fundaţiei emisă de banca unde are deschis contul ;
 8. Dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;
 9. Autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, potrivit legislaţiei în vigoare;

Actele normative în baza cărora se acordă subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de la bugetul local, sunt anexate:

Pentru detalii puteţi contacta Serviciul Strategii, Programe, Proiecte şi Relaţii cu ONG la numerele de telefon: 021/7457237; 0727.228.928. Persoană de contact – Daniel Chirilă, şef Serviciu.

 

 

Conform H.G. nr. 867/14.10.2015

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001