În atenția părinților interesați, având în vedere HGR 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

În atenția părinților interesați, având în vedere HGR 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, anunțăm că este necesar să efectueze următoarele demersuri:

1) Notă de informare, (cf. Modelului prevăzut în anexa nr.1)
Nota de informare este depusă de către părinţi/reprezentantul legal al copilului la serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului (pentru Bucureşti sectorul 6 la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Protecţia Copilului din Aleea Istru nr.4, la registratură) înainte de începerea efectivă a activităţii.
Nota de informare trebuie însoţită de următoarele documente:
2) Copia certificatului de naştere al copilului sau, după caz, copia actului de identitate;
3) Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
4) Copia actului de identitate al însoţitorului, după caz;
5) Certificat medical eliberat de un medic de specialitate pediatrie, care să ateste dacă copilul este apt pentru a desfăşura activitatea şi, dacă este cazul, să conţină recomandări speciale privind condiţiile prevăzute la art.4 lit.c) şi d);

Art.4, lit.c) - durata activităţii să nu depăşească o oră pe săptămână, de preferinţă repartizată în zile diferite, în cazul copiilor cu vârsta sub un an, 2 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani, 4 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani şi 6 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta peste 12 ani, fără a se lua în calcul pauzele scurte după fiecare activitate continuă în parte, dar nu mai mult de 12 ore pe săptămână pentru muncile efectuate pe durata anului şcolar, cu condiţia efectuării acestora, cu precădere, în afara orelor de curs;
Art.4, lit.d) - activitatea continuă să fie prestată maximum 15 minute de către copiii cu vârsta sub 1 an, maximum 30 minute de către copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani şi maximum 45 minute de către copiii cu vârsta peste 5 ani;

6) Aviz psihologic eliberat de un psiholog cu drept de liberă practică, prin care să se precizeze dacă particularităţile psihice ale copilului îl recomandă pentru activitatea în cauză, dacă acesta a fost informat, în funcţie de vârstă şi gradul de înţelegere, şi este de acord cu participarea la activitate, precum şi recomandări speciale privind condiţiile prevăzute la art.4 lit.c) şi d);

7) Avizul medicului de specialitate medicină sportivă pentru copiii care participă la activităţi sportive de performanţă, inclusiv recomandări speciale privind condiţiile prevăzute la art.4 lit.c) şi d);

8) Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ preuniversitar la care este înscris copilul, pentru copiii care frecventează o formă de învăţământ, conform formularului prevăzut în anexa nr.2, dacă activitatea este prestată în perioada programului şcolar.

9) După încheierea contractului prevăzut la art.2 părintele/reprezentantul legal are obligaţia de a transmite la serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului, în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea efectivă a activităţii, o copie certificată "conform cu originalul" a acestuia.
Prevederile sunt aplicabile şi în cazul modificărilor ulterioare ale contractului.

DATE DE CONTACT:

Serviciul asistenţă în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi exploatare a copilului (S.A.S.A.N.T.E.C.)
Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.317.63.11 (interior 218)
E-mail: abuz@dgaspc6.com
Program de lucru cu publicul: Luni-Joi – 8:00-16:30; Vineri – 8:00-14:00

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design