Asociaţia “Salvaţi Copiii” - Filiala Bucureşti

Denumirea Asociației/ONG-ului

Asociaţia “Organizaţia Salvaţi Copiii- Filiala Bucureşti

Persoana de contact:

Grosu Rebeca Reveica
0727328706
vera_rosioru@yahoo.com

Dumitrescu Mariana
0744360921
marianadumitrescu01@yahoo.com

Scurtă descriere a asociației/organizației

Asociaţia “Salvaţi Copiii” este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, de utilitate publică, care militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului, în acord cu prevederile convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.

Programele Organizaţiei sunt adresate tututror copiilor cu atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii de risc, copii din comunităţi dezavantajate, copii victime  ale violenţei, copii din familii dezorganizate, (la nivel naţional), copii din familii sărace, nediscriminând nici o categorie, copii din diverse etnii, copii refugiaţi, precum si copii talentaţi, copii cu familii, dar şi copii institutionalizaţi.

Descrierea proiectelor prezentate în targ.

“Am pornit de la ideea: “FIECARE COPIL CONTEAZĂ: BUN VENIT PE LUME! AI GRIJĂ DE COPII”.

Acest program este destinat bebeluşilor născuţi prematur şi celor de 0-5 ani, dar şi celor de clasa “0”, clasa I- XII, celor rămaşi singuri acasă, celor dotaţi cu aptitudini şi talent, celor cu risc social (abandon şcolar). De asemenea, prin acest program urmărim integrarea copiilor cu nevoi speciale în viaţa comunităţii.

Pentru cei născuţi prematur, ne propunem dotarea cu echipamente destinate supravieţuirii, în principal incubatoare pentru 25 de maternităţi/ secţii de nou-născuţi (neonatologie), din capitală şi diferite judeţe. Proiectul iniţiat de Salvaţi Copiii România “Fiecare copil contează” îşi propune diminuarea cu 15% a mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub 5 ani în perioada 2010-2015.

În comunităţile în care s-a derulat programul (31 de comunităţi defavorizate) nu s-au mai înregistrat decese în rândul copiilor cu vârsta mai mica de 1 an.Începând din octombrie 2012 şi în prezent, prin compania de strângere de fonduri „Bun venit pe lume!” , Salvaţi Copiii a reuşit să doteze 18 maternităţi cu echipamente medicale performante.

În 2013, prin bunăvoinţa donatorilor, va continua dotarea a încă 27 de maternităţi.

De asemenea „Salvaţi Copiii” a sprijinit mamele atât cu servicii de educaţie pre şi postnatală cât şi cu produse igienico- sanitare.

Numai în perioada 2010-2013 „Salvaţi Copiii” a lucrat în cele 31 de comunităţi defavorizate cu un număr de 6930 de beneficiari, dintre care:

  • 5356 copii între 0-5 ani;
  • 941 de mame tinere;
  • 633 de gravide;

Pentru perioada următoare solicităm sprijinul comunităţii în realizarea obiectivelor propuse privind dotarea secţiilor de neonatologie din zonele celor 27 de maternităţi propuse la nivel naţional şi tipărirea unei broşuri : „ACCES LA INFORMARE” pe dreptul copilului la sănătate/ viaţă, cu adresabilitate directă, mai ales mămicilor viitoare din mediul rural sau celor foarte tinere.

Programul „ACCES LA INFORMARE” nu a fost conceput în spiritul obţinerii de foloase materiale în urma finalizării sale, decizie stabilită iniţial în cadrul comitetului executiv şi staff- ului tehnic al Filialei prin comun acord.

Prin ghidul de faţă ne-am propus să construim în fiecare părinte un ideal de îngrijire al copilului, ce presupune: atenţie, dedicare, răbdare şi nu în ultimul rând, dragoste pentru copilul său.În cadrul cunoaşterii promovării şi respectării drepturilor copilului, conform Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, ne-am propus ca pentru categoria copiilor cu deficienţe de auz şi vedere (acustico-vestibular), convenţia prescurtată privind drepturile copilului, să fie înregistrată sonor pe CD-uri de către donatori de voce  (elevi, studenţi, educatoare), toţi voluntari ai filialei Bucureşti „Salvaţi Copiii” şi depunere a acestora la biblioteca sonoră din Bucureşti.

Pentru categoria preşcolari, în vederea abordării barierelor culturale şi sociale ce pot cauza lipsa de comunicare şi având în vedere Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, conform căreia „Copiii au dreptul la o educaţie de calitate care să le asigure egalitatea de şanse şi dezvoltarea personalităţii lor.” şi „Copiii au dreptul la odihnă şi la vacanţă, la activităţi recreative proprii vârstei lor”, dorindu-ne să le fie respectate aceste drepturi unui număr cât mai mare de copii proveniţi din familii sărace, ne-am propus să mobilizăm comunităţile la nivel de filială (cele 6 sectoare) şi grupurile afiliate din provincie şi mediul rural, prin proiectul „Respectarea drepturilor copiilor”, proiect conceput ca un parteneriat între gradiniţe din Bucureşti şi din provincie, unde în cadrul Grădiniţei de vară, să le fie oferite copiilor preşcolari ocazia de a vizita capitala României, de a efectua vizite la muzee şi alte obiective turistice, de a servi masa într-un loc civilizat, dar şi copiilor din Bucureşti proveniţi tot din familiile sărace, de a-şi petrece timpul liber prin activităţi recreative, excursii în care pot afla lucruri noi şi vizita locuri pe care de altfel nu le-au vizitat şi nu ar avea şansa să le viziteze vreodată.

Asumarea responsabilităţii acestora şi implicarea directă în programe pilot, considerăm că este un început al schimbării mentalităţii conservatoare, a unui prim pas pentru atragerea tinerilor ca lideri de grup în promovarea ideilor novatoare, implicând ca voluntari elevii din clasele superioare în proiectele „La pas” „Treaptă cu treaptă”, „Numai împreună vom reuşi!”.

N-o să vă spunem ce putere va avea cuvântul „împreună”. Dar suntem convinşi că în timp vom reuşi să promovăm şi să stăpânim jocul ca pe un filon nu numai al jocului sportiv dar şi al jocului creativ. Creativitatea, fără să-i pese copilului de nimeni şi numai de gândurile lui motivaţionale, va scoate la iveală potenţialul cunoaşterii comunicative. Suntem convinşi că prin joc, cunoaşterea şi comunicarea nu este o joacă, ci este o idee, un răsărit, iar „ivirea soarelui nu se va lăsa aşteptată”.
În final, „seminţele pământului”, (imaginaţia creativă a copilului), vor rodi.

Să nu uităm că fiecare din noi am fost copii, iar cei care avem privilegiul de a lucra cu copiii şi pentru copii, vom rămâne în sufletul nostru copii până la sfârşitul vieţii noastre.
Facem o încercare, nu un experiment, pentru că nu vom vorbi mai mult decât copiii devenind parteneri de joc şi joacă, ne propunem să le oferim posibilitatea de a cunoaşte locuri şi lucruri pe care altfel nu le-ar putea cunoaşte, de a-şi dezvolta orizontul creativ şi percepţia despre lume şi despre viaţă prin experimentul direct. Considerăm că merită interes programul nostru de implicare şi de aceea ne-am gândit să întindem o mână provinciei, acolo unde avem grupuri afiliate. Spun toate aceste lucruri pentru ca ele să fie un motiv creativ pe scara valorică, pentru a reuşi să ne îndeplinim misiunea de a oferi copiilor cât mai mult, niciodată pentru copii nefiind „prea mult” şi atunci când va veni momentul să se îndeplinească motivaţia noastră, să ne bucurăm împreună de razele de soare din ochii copiilor, de zâmbetele lor şi acestea cred că sunt satisfacţii care nu au echivalent în nici o altă situaţie.

Propuneri/sugestii

Asumarea responsabilităţii şi implicarea alături de noi în camapaniile prezente în vederea procurării echipamentelor medicale ca parte integrantă a serviciilor medicale reproductive pentru mame, nou-născuţi şi copii.

Dezvoltarea unor planuri de acţiune integrate la nivel comunitar-naţional, acolo unde lucrezi cu grupuri privind sănătate prin preventive atât a mamelor, nou-născuţilor şi copiilor, cae să asigure succesul la serviciile medicale de înaltă calitate prin oferirea de soluţii bazate pe exemple de bună practică în vederea eliminării cazurilor de mortalitate  maternală şi infantilă.

Companiile farmaceutice ar putea să contribuie la găsirea de soluţii şi creşterea accesului celor mai săraci copii la produsele noi şi existente privind sănătatea.

Numai împreună vom reuşi, prin sănătate, accesul la educaţie de calitate, educaţie centrată pe copil, pe interesul propriu şi primordial al acestuia.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001