Fundaţiile şi asociaţiile interesate de parteneriate cu D.G.A.S.P.C. Sector 6  vor depune (o data pe an) cererea de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliulului Local Sector 6 la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara, nr. 38-40.

ASOCIAȚIA FRAȚILOR MARIȘTI AI  ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA

Proiect: Centrul de plasament “Sfântul Marcellin Champagnat”

Date de contact:

Sediul: Str. Strămoșilor nr. 1A, Sector 6, București
Tel.: 031.8055035
Fax : 0318055034
Președinte: Santos Illana Antolin
Telefon: 0720.105.222
Coordonator de program: Sanz Miguel Juan Carlos
Telefon: 0720.556.592
E-mail: fmsromania@yahoo.com, maristeconro11@gmail.com

Centrul „Sfântul Marcellin Champagnat” este un centru de tip rezidenţial pentru copii aflaţi în dificultate, cu 4 case familiale a câte 8 copii/casă (capacitate totală de 32 locuri). Centrul oferă adăpost, asistență materială și financiară, protecție, educație, servicii medicale și psihologice, asistență socială tuturor copiilor.

Servicii oferite:

 • găzduire pe periodă nedeterminată;
 • asistenţa   medicală  şi  ingrijiri;
 • suport  emoţional  şi  după  caz  consiliere  psihologică;
 • recuperare  şi  reabilitare;
 • sprijin şcolar;
 • socializare şi petrecere a timpului liber;
 • reintegrarea familială și comunitară.

Categorii de beneficiari:

Copii care provin din diferite Centre de plasament din Sectorul 6, copii separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care Comisia Pentru Protectia Copilului sau Instanta Judecatorească  dispune măsura de protecție in Centrul Sf.Marcellin Champagnat.

ASOCIAŢIA SFÂNTUL ARHIDIACON ŞTEFAN

Proiect: Centrul Comunitar Ghencea – Cantina socială și Centrul de zi

Date de contact:

Sediul: B-dul Ghencea nr. 41, Sector 6, București
Tel./Fax : 021.413.21.40
Președinte: Ștefan Stanciu
Persoană de contact: Ioana Andreica
Telefon: 0724.124.746
E-mail: centrulcomunitarghencea@yahoo.com

Servicii sociale acordate prin Centrul de zi:

 • Programul de prevenire a abandonului școlar care se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, care întâmpină dificultăți școlare, educaționale și/sau materiale sau care se pregătesc pentru examenele naționale;
 • Consiliere și orientare școlară;
 • Consiliere și orientare socio-profesională;
 • Asistență medicală;
 • Consiliere psihologică și juridică;
 • Ajutor financiar de urgență.

Servicii sociale acordate prin Cantina socială:

 • Asigurarea unei mese calde la prânz pentru 140 de persoane/zi, de luni până vineri pentru bătrâni cu posibilități financiare limitate, persoane aflate în prag de marginalizare socială, precum și copii și tineri ce provin din familii ce întâmpină dificultăți de natură socio-economică.

ASOCIAȚIA CENTRUL CREȘTIN BUCUREȘTI

Proiect: Cantina Socială Harul

Date de contact:

Sediul: Str. Răsăritului nr. 59, Sector 6, București
Tel./Fax : 021.777.07.95 ; 0722.356.625
Președinte: Ioan Ceuță
Telefon: 0722.356.625
E-mail: mmceuta@yahoo.com
Persoană de contact: Marcela Popescu
E-mail: ps139marci@yahoo.com

Cantina Socială Harul oferă servicii sociale gratuite persoanelor aflate într-o situație socio-economică dificilă și/sau care se confruntă cu diverse probleme medicale. Acest serviciu este conceput ca parte a unui pachet de servicii de  asistenţă socială, având rolul de serviciu de suport material în vederea reinserţiei sociale a persoanelor marginalizate sau, în cazul persoanelor vârstnice, ca serviciu de susţinere în vederea unui minim necesar existenţei.

Servicii sociale oferite:

 • Furnizarea serviciului de cantină pentru 250 de beneficiari;
 • Oferirea de suport psihologic și social;
 • Acordarea de asistență socială beneficiarilor pe toată perioada derulării proiectului;
 • Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituție.

Categorii de beneficiari:

 • Persoane marginalizate social (persoane care benficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condițiile Legii nr. 416/2001);
 • Persoane beneficiare de venit minim garantat;
 • Persoane aflate în risc de marginalizare socială;
 • Copii.

Proiect: Centrul Social de Zi România Kids

Centrul Social de Zi Romania Kids este un serviciu de protectie socială a copilului care urmărește prevenirea excluderii sociale a copiilor din familii defavorizate precum și a familiilor cu risc crescut de izolare social sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minime de subzistență.

Servicii sociale oferite:

 • suport instructiv-recreațional la standarde profesionale adecvate, servicii de îngrijire, hrană și supraveghere pe timp de zi pentru preșcolari;
 • sprijinirea părinților acestor copii, pe alte paliere decât școlarizarea, astfel încât să-și amelioreze condițiile de existență;
 • implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activități de petrecere a timpului liber și familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;
 • sprijinirea părinților aflați în dificultate, în vederea reintegrării sociale.

Categorii de beneficiari:

 • Copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani care provin din familii aflate în dificultate, lipsiți de posibilități de supraveghere și suport din partea familiilor;
 • Familiile defavorizate cu risc crescut de marginalizare socială din rândul cărora provin copiii.

FUNDATIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMÂNIEI

Proiect: Centrul Comunitar Generații

Date de contact:

Sediul: Calea Plevnei nr. 98, Bl. 10C, Sc. A, etaj 3, ap. 8, Sector 1, București
Tel./Fax : 031.405.55.56
Președinte: Mărgărit Enescu Sorin-Mugurel
Persoană de contact: Victoria Mitrofan Crețu
Telefon: 0723.299.446
E-mail: victoria.cretu@principesa.ro

Centrul Comunitar Generații asigură asistență socială și sprijin educațional copiilor și tinerilor ce provin din familii nevoiașe, într-o manieră practică, inovativă, eficientă, bazându-se pe solidaritatea intergenerațională. În cadrul acestui program, membrii comunității, voluntari de toate vârstele și cu diverse profesii, vârstnici care își doresc o viață activă, sunt implicați în activitățile zilnice alături de echipa specializată a centrului, contribuind la îmbunătățirea situației sociale și școlare a beneficiarilor.

Servicii de asistenţă socială acordate:

 • Suport educațional (meditații și sprijin în efectuarea temelor școlare, cursuri de limbi străine, etc);
 • Servicii de socializare, recreative și petrecere a timpului liber;
 • Consiliere psihologică individuală și de grup;
 • Educaţie parentală;
 • Suport alimentar;
 • Sprijin material pentru copii și familiile aflate în situații de urgență.

Categorii de beneficiari :

 • copii din familii aflate în dificultate și familiile acestora din sectorul 6 al capitalei ( copii separați sau cu risc de separare de părinți, copii în prag de abandon școlar);
 • tineri proveniți din medii defavorizate (tineri care sunt în sistemul de protecție a copilului, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri cu venituri financiare insuficiente);
 • vârstnici singuri și/sau în situații de risc.

FUNDAȚIA FILANTROPICA  METROPOLIS

Proiect: centrul de ocrotire a copiilor „Acasă”

Date de contact:

Sediul: Str. Drumul Săbăreni nr. 47-53, Sector 6, București
Tel.: 031.4378525
Fax : 031.4378526
Președinte: Maticiuc Ion
Persoană de contact: Epure Daniel - Director
Telefon: 0728.317.344
E-mail: danielepure.ffm@gmail.com

Centrul de ocrotire a copiilor “Acasă” este un centru de tip rezidențial creat pentru a oferi o șansă copiilor abandonați, copiilor străzii aflați în centrele de plasament, cu vârste cuprinse între 5-26 de ani, care pot beneficia de o dezvoltare fizică, intelectuală, emoțională și spiritual optimă.

Servicii oferite:

 • Cazare, hrană, cazarmament, echipament, servicii igienico-sanitare, în funcție de nevoile și de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
 • Supravegherea stării de sănătate, asistență medical;
 • Pază și securitate;
 • Protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor;
 • Eccesul la educație, informare, cultură;
 • Educație informală și nonformală, în vederea asimilării cunoștințelor și a deprinderilor necesare integrării sociale;
 • Socializare, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;
 • Climat favorabil dezvoltării personalității;
 • Activități de grup și programe individualizate;
 • Intervenție de specialitate;
 • Posibilități de petrecere a timpului liber.
 

Proiect: Centrul de zi pentru copii și părinți

Centru de zi pentru copii și părinți a fost creat pentru a preveni situațiile de risc care pot conduce la separarea copilului de părinții săi, prin asigurarea unor activități de îngrijire și educație (formală, non-formală și informală) pe timpul zilei pentru copii, prin asigurarea unor servicii de sprijin pentru părinți sau alte persoane care au în îngrijire copii, având rolul de a asigura menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor dificile.

Servicii oferite :

 • Îngrijire personală și supraveghere;
 • Masă caldă și supliment;
 • Găzduire pe o perioadă de 8 ore, în intervalul orar 09:00 – 17:00, de luni până vineri;
 • Indrumare educațională;
 • Consiliere socială;
 • Informare;
 • Consiliere psihologică pentru copil și familie;
 • Consiliere juridică.

Proiect: Centrul de consiliere și sprijin pentru tineri în situații de risc – pași spre independență

Centrul de consilire și sprijin pentru tineri în situații de risc răspunde nevoilor tinerilor prin:

 • Acordarea serviciilor de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
 • Acordarea de servicii de mediere în vederea obținerii unui loc de muncă pentru tinerii din grupul țintă;
 • Acordarea de servicii de acompaniament la locul de muncă;
 • Diminuarea numărului de tineri aflați în situația de a nu avea un adăpost sigur prin crearea de centre sociale multifuncționale care să asigure găzduirea beneficiarilor, precum și servicii de reinserție socio-profesionale.

Servicii oferite :

 • Găzduire pe perioadă determinată;
 • Consiliere socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Informare;
 • Orientare profesională;
 • Consiliere juridică.

Categorii de beneficiari – tineri care se găsesc în una dintre următoarele situații:

 • Au beneficiat de o măsură de protecție specială și au împlinit 18 ani;
 • Au împlinit 18 ani și nu mai urmează o formă de școlarizare;
 • Nu au posibilități de integrare în familie;
 • Nu dețin locuință proprie și nici posibilitatea de a-și asigura condiții de locuit în baza resurselor proprii;
 • Au deprinderi minime de autogospodărire și viață independentă;
 • Sunt apți pentru inserția profesională.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design