Centrul de zi “Floare de Colt”

Proiectul ”Respect și șanse egale pentru femei” se află în perioada de sustenabilitate (2016 – 2018 inclusiv) și a fost derulat din fonduri europene, fiind implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Estuar, Fundaţia “Preţuieşte Viaţa”, SC IMA GROUP SRL şi Opportunity Associates România, în perioada 2014-2015.

Proiectul vine în ajutorul persoanelor defavorizate cu copii, iar mămicile se pot înscrie la cursuri de calificare și perfecționare, timp în care își pot lăsa copiii la un centru-pilot, făcut după modelul grădinițelor. Copiii din București, cu vârste curprinse între 3 și 6 ani, beneficiază de servicii gratuite de îngrijire și educare, iar un microbuz îi ia și îi lăsă acasă, după terminarea programului de la centru.

Categorii  de beneficiari:

 • copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, cu condiția ca mamele acestor copii să fie înscrise în Proiectul ”Respect și șanse egale pentru femei”.
 • Pot beneficia de serviciile centrului și copiii școlari de nivel primar, în cazul în care aceștia provin din familii cu mai mulți copii.

Servicii oferite:

 • consiliere şi asistenţă socială;
 • consiliere psihologică;
 • consiliere parentală;
 • servicii medicale, de îngrijire, supraveghere și odihnă;
 • educaţie pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană şi la mediul de viaţă;
 • educaţie formală şi nonformală;
 • dezvoltarea abilităților de viață independentă;
 • activităţi instuctiv-educative (asistenţa lecţiilor şcolare, asigurarea însuşirii unor cunoştiinţe elmentare de acces la cultură);
 • activităţi recreative (film, teatru, excursii şi tabere);
 • activităţi pentru dezvoltarea creativităţii, ludicităţii, a resurselor personale (ateliere de creaţie: pictură, modelaj, colaj, improvizaţii artistice prin utilizarea unor materiale cât mai variate: plastilină, textile, sfoară, seminţe, coji, scoici, pietre, mărgele, hârtie creponată, cartonată, glasată);
 • colaborează cu familiile copiilor care frecventează centrul și menține o relație de parteneriat activă cu părinții / reprezentanții legali, privind evoluția copilului;
 • activităţi de antrenare a spiritului de cooperare/competiţie, de dezvoltare a unor abilităţi cognitive (jocuri de echipă: puzzle, jocuri pe calculator, jocuri competitive: remmy, table, monopoly, ping-pong etc);
 • asigurarea unui suport nutriţional pentru copiii care frecventează centrul  (mic dejun si prânz);
 • asigurarea transportului pentru copiii înscriși;
 • rechizite pentru şcoală.

Baza legislativă

Cadrul legal de funcţionare pentru Centrul de zi Floare de Colț este asigurat de: 

 • Legea nr. 272/2004, pentru protecţia drepturilor copilului;
 • HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

Date de contact:

Adresa: Strada Pădurarilor nr. 59 A, sector 6;
Email: floaredecolt@dgaspc6.com

Program
Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design