Centrul de zi “Floare de Colt”

Centrul de Zi Floare de Colţ este realizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Bambini in Emergenza cu sprijinul Operei Nazionale Montessori - Roma, Italia şi Institutului Montessori Bucureşti în perioada 2019-2024.

Centrul are ca obiectiv dezvoltarea, în parteneriat, a serviciilor socio-educaţionale, prin metoda Montessori, oferind copiilor un mediu ideal pentru fiecare etapă de dezvoltare.

Centrul de Zi Floare de Colţ – Grădina Montessori este realizat după modelul grădiniţelor Montessori şi vine în ajutorul familiilor defavorizate cu copii, familii ce nu ar putea accesa acest sistem educaţional în mediul privat, din cauza costurilor ridicate. Centrul oferă servicii gratuite de îngrijire, educare, masă şi transport  pentru copiii cu vârste curprinse între 3 și 6 ani, ai căror părinţi au domiciliul legal în Sectorul 6.

Conform studiilor, copiii din sistemul Montessori au rezultate mai bune în ceea ce privește realizările academice, cunostințele sociale, precum și o atitudine mai bună, mai pozitivă față de activitățile de la școală. Metoda Montessori este un tip de educaţie ce dezvoltă la copii abilităţi cognitive, manuale, dar și comportamentale, emoţionale și morale, auto-disciplină, responsabilitate, independenţă şi iniţiativă.

Realizarea unei grădiniţe cu pedagogie Montessori pentru copiii ce provin din familii cu venituri scăzute are cu atât mai mult sens cu cât, prima Casa a Copiilor (Casa dei Bambini) înfiinţată de Maria Montessori a fost realizată în 1906 la Roma pentru familii cu venituri scăzute.

Categorii de beneficiari:

 • Copii cu vârsta între 3-6 ani (vârsta de 6 ani este cea la care se va ajunge în anul III de acordare a serviciilor şi de funcţionare a centrului) proveniţi  din familii cu situații sociale dificile;
 • Familiile din care provin aceşti copii.

Acte necesare pentru includerea în Centrul de zi „Floare de Colț - Grădina Montessori”:

 • cerere de înscriere
 • acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, Paşaport);
 • acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces);
 • acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţa de părinţii lor (ex. hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului, hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte paternitatea unui minor etc);
 • documente care să ateste situaţia locativă a familiei;
 • adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor de familie (sau din care să rezulte lipsa veniturilor) cum ar fi: adeverinţă de salariat sau talon de pensie, adeverinţă de la Administraţia Financiară, adeverinţă de la Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă etc.;
 • adeverinţă medicală „clinic sănătos” pentru ambii părinţi;
 • adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, aviz epidemiologic şi fişa de vaccinări, pentru copil;
 • declaraţii (după caz).

Servicii oferite

 • educaţie pentru sănătate, educaţie formală şi nonformală, dezvoltarea abilităților de viață independentă, activităţi pentru dezvoltarea creativităţii, ludicităţii resurselor personale, toate având la bază pedagogia Montessori;
 • consiliere şi asistenţă socială;
 • consiliere psihologică;
 • consiliere parentală;
 • servicii medicale, de îngrijire, supraveghere și odihnă;
 • activităţi recreative (film, teatru şi excursii);
 • colaborarea cu familiile copiilor care frecventează centrul și menținerea unei relații de parteneriat activă cu părinții / reprezentanții legali, privind evoluția copilului;
 • seminarii, pentru părinţi, având ca temă principală dezvoltarea fizică și mentală a copilului, de cunoaștere a pedagogiei Montessori și aplicarea metodei acasă, în limita posibilităților
 • asigurarea unui suport nutriţional pentru copiii care frecventează centrul  (mic dejun, prânz şi gustări);
 • asigurarea transportului pentru copiii înscriși;

Documente utile

Contact

Centrul de zi “Floare de Colţ – Grădina Montessori”
Adresa: Strada Pădurarilor nr. 59 A, Sector 6, Bucureşti.
Telefon: -
Program: Luni - Vineri: 8:00 - 16:00;

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001