Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Proiectul Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” este rezultatul parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Parohia „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ioan Rusu”

,,Centrul de zi Sfinții Împărați Constantin și Elena” este un centru de zi cu caracter social la nivelul comunităţii locale care îşi propune susţinerea familiilor  din sectorul 6 prin acordarea unui ajutor în ceea ce priveşte integrarea preşcolară a copiilor. 

Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” ofere îngrijire de zi la standarde profesionale adecvate, servicii recreative, de îngrijire, hrană şi supraveghere pe timp de zi pentru preşcolari
Proiectul promovează solidaritatea comunitară în valorizarea copilului şi a copilăriei incluzând în serviciul tip gradiniţă copii. Programul se  adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 si 7 ani care nu frecventează programul grădiniţelor de stat sau al grădiniţelor particulare fie din cauza numărului limitat de locuri, fie din motivul imposibilităţii de a plăti o taxă.

Programul educaţional al Centrului de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” respectă programa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului şi este completat cu activităţi opţionale şi extracurriculare.

Activitatea Centrului de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” este structurată, în funcţie de vârsta copiilor astfel:

 • grupa mică (3 si 4 ani)
 • grupa mijlocie (4 si 5 ani)
 • grupa mare (5 si 6 ani)

La Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” copiii beneficiază într-un spaţiu modern de:

 • Săli de clasă;
 • Săli de joacă/dormitoare;
 • Cabinet medical;
 • Cabinet de psihologie;
 • Sală de masă;
 • Loc de joacă.

Program zilnic:

 • program prelungit: între orele 07:00-18:00, (include micul dejun, două gustari şi prânzul).

Meniul zilnic al copiilor este bogat în substanţe nutritive şi vitamine care să le dea energie pe parcursul întregii zile conform normelor în vigoare. De asemenea, programul prelungit include timpul de somn.
Alte activităţi

 • asigurarea unui prânz si gustări,
 • testare psihologică în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalităţii;
 • la sfârşitul fiecărei săptămâni, părinţii primesc informaţii despre activităţile desfăşurate în săptămâna respectivă,
 • suport financiar şi material (alimente, rechizite) pentru copil;
 • activităţi de recreere - socializare: plimbări în parc, vizite la muzee, Circ, Grădina zoologică, Grădina Botanică, vizionare de spectacole, teatru, participare la târguri, festivaluri sau expoziţii pentru copii, vizite la mănăstiri și biserici reprezentative din București și din împrejurimi, participarea la slujbe religioase, organizarea de serbări în cadrul parohiei și împărtășirea copiilor la slujbele oficiate în cadrul parohiei.

 În cadrul centrului de zi, copiii preşcolari vor servi şi masa, după cum urmează:

 • În situaţia frecventării centrului de zi - program prelungit, cuprins în intervalul orar 08.00 -18.00, copiii vor servi micul dejun, două gustări şi prânzul.
 • Copiii din cadrul centrului de zi cu  program prelungit vor beneficia de un meniu bogat în substanţe nutritive şi vitamine care să le dea energie pe parcursul întregii zile. De asemenea, preşcolarii din cadrul programului prelungit vor beneficia şi de program de somn.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Înscrierea beneficiarilor în programul Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena” se va realiza printr-o cerere înaintată către Direcția Protecția Copilului, Aleea Istru  nr. 4, Sector 6, București, la Serviciul Intervenție și Asistență Specializată Centre Copii, (tel. 021.317.63.11, fax 021.317.63.12). Acest dosar va conţine în mod obligatoriu:

 • Cerere tip;
 • acte de identitate (certificat de naştere , CI/BI, CIP, Paşaport) ;
 • acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces);
 • acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părintii lor (ex.hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţiilor minorului, hotărârea judecătorească prin care se recunoşte paternitatea minorului etc.);
 • documente care să ateste situaţia locativă a familiei;
 • adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor de familie sau din care să rezulte lipsa veniturilor cum ar fi: adeverinţă de salariat sau talon de pensie, adeverinţa de la Administraţia Financiară, adeverinţă de la Agenţia Locală  de Ocupare a Forţei de Muncă etc.;
 • adeverinţă medicală “clinic sănatos” pentru ambii părinți;
 • fișa medicală a copilului;
 • declaraţii.

Copiii preşcolari şi părinţii acestora vor beneficia de programul centrului de zi, respectiv de activităţile desfăşurate la  Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, în funcţie de venitul pe membru de familie, după cum urmează:

 • Copiii preşcolari care provin din familii cu un venit de până la 1450 lei/membru de familie vor beneficia de servicii gratuite;
 • Pentru copiii preşcolari ce provin din familii care au un venit situat între 1450 lei/membru - 1700 lei/membru, părinţii acestora vor achita 30% din costuri;
 • Pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 1700 lei/membru 2000 lei/membru, părinţii acestora vor achita 50% din costuri;
 • Pentru copiii preşcolari ce provin din familii care au un venit de peste 2000 lei/membru, părinţii acestora vor achita costurile integral.

Nivelul costurilor lunare sunt stabilite în funcţie de programul pe care îl frecventează copilul:

 • Pentru program scurt, cuprins în intervalul orar 07:00 - 13:00, costul mediu lunar este de 950 lei;
 • Pentru program prelungit cuprins în intervalul orar 07:00-19:00,costul mediu lunar este de 1400 lei.

CRITERII ADMITERE ÎN CENTRUL DE  Zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena ”

 • Copilul pentru care se solicită înscrierea în programul centrului trebuie să aibă domiciliul legal în sectorul 6, cu vârsta 3-6 ani.
 • Copilul care provine din familie  monoparentală.
 • Copilul provenit din familie cu mai mult de 3 copii.
 • Copilul al cărui frate a mai beneficiat/beneficiază de serviciile centrului social.
 • Copilul care are domiciliul în apropierea centrului
 • Copilul al cărui părinte nu are loc de muncă şi efectuează demersurile necesare identificării/ocupării unui loc de muncă.
 • Copilul al cărui părinte  este în concediu de creştere şi îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani.

Date de contact:

Direcția Protecția Copilului Sector 6, Bucureşti
Adresa: Str. Aleea Istru nr. 4;
Telefon : 021.317.63.11;
Fax: 021.317.63.12.

Centrul de zi “Sfinții Împărați Constantin și Elena
Adresa: Str. Valea Ialomiței nr. 52, Sector 6, Bucureşti;
Telefon: 0733.520.440;
Program: Luni - Vineri: 8:00 - 16:30.

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001