Centrul de consiliere pentru agresori

Centrul de consiliere pentru agresori este înființat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și funcționează ca serviciu public fără personalitate juridică, oferind servicii complexe agresorilor familiali în vederea corectării comportamentelor agresive și pentru a sprijini reabilitarea și reinserția socială a acestora.

Scopul serviciului social: oferirea de servicii complexe pentru agresori pentru a corecta comportamentele agresive, în vederea reabilitării sociale a agresorilor, prin asigurarea de servicii diversificate și adecvate social, de monitorizare, măsuri de sprijin și asistență, formarea profesioniștilor și schimbarea normelor și atitudinilor culturale.

Centrul de consiliere pentru agresori oferă următoarele tipuri de servicii:

 • consiliere psihologică pentru reducerea comportamentului violent și de control asupra membrilor familiei;
 • educație și consiliere pentru dezvoltarea abilităților de viață prosocială: controlul furiei, rezolvare de conflicte, comunicare non-violentă;
 • sprijin pentru reabilitarea, reinserția și integrarea socială a agresorilor;
 • educație cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, principii de etică, drepturile omului, legislație națională și sancțiuni aplicabile.

Beneficiari

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de consiliere pentru agresori sunt:

 • agresorii adulți;
 • agresorii adulți aflați în categoria persoanelor dependente.

Acte necesare:

 • cerere din partea solicitantului;
 • copie BI/CI/CP;
 • documente cu privire la nivelul de educaţie/pregătire profesională, starea de sănătate fizică şi psihică, după caz, existenţa unor antecedente penale care au legătură cu diferite forme de violenţă;(opţional)
 • adeverință de la medicul de familie;
 • acord de prelucrare a datelor beneficiarului.

Date de contact/Program de lucru

Centrul de consiliere pentru agresori deschis la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București, funcționează cu un program de 4 ore, zilnic, fiind acordate servicii atât persoanelor care se adresează în mod voluntar, cât și celor care au o recomandare în acest sens pronunțată printr-o hotărâre judecătorească.

Adresa: str. Murguța nr. 2, bloc 7, parter, sector 6, București
E-mail: consiliereagresori@dgaspc6.com
Autobuze: 137, 138

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001