Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice

Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice

 

 021.9970 - Noul număr de telefon de urgenţă, dedicat exclusiv persoanelor în vârstă din Sectorul 6

Domeniu de competență

 • servicii de asistenţă socială acordate persoanelor vârstnice.

Categorii de beneficiari

 • beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane vârstnice dependente sau semidependente care necesită ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice

Servicii oferite

Servicii de bază

 • ajutor pentru igiena corporală
 • Imbrăcare/dezbrăcare
 • Igiena eliminărilor
 • Hrănire și hidratare
 • Transfer și mobilizare
 • Deplasare în interior
 • Comunicare

Servicii instrumentale

 • Ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia
 • Efectuarea de cumpărături
 • Activități de menaj
 • Însoțire la plimbări
 • Activități de administrare și gestionare

Servicii de suport

 • Consiliere socială

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • solicitantul/ persoana pentru care se solicită serviciile să aibă calitatea de pensionar (pentru persoanele pensionate medical este necesar să aibă vârsta legală de pensionare);
 • adresă de domiciliu pe sectorul 6, conform actului de identitate valabil;
 • solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă întreţinător legal ca  urmare a încheierii unui act de înstrăinare a bunurilor cu clauză de întreţinere;
 • solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă asistent personal angajat ca urmare a ȋncadrării ȋn gradul grav de handicap sau o altă persoană care să ȋi acorde ajutorul necesar.

Acte necesare ȋntocmirii dosarului pentru acordarea serviciilor:

 • act valabil de identitate în copie (domiciliul legal pe raza sectorului 6) al beneficiarului;
 • acte de identitate a membrilor familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună persoana vârstnică;
 • dovada venitului lunar, în copie, pentru beneficiar şi pentru membrii familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună beneficiarul;
 • copia actului de proprietate/ închiriere/ comodat, după caz, al locuinţei beneficiarului;
 • adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară a Sectorului 6 pe anul în curs şi cel precedent pentru beneficiar şi pentru membrii majori ai familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună beneficiarul;
 • certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, pentru beneficiar şi pentru membrii familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună acesta;
 • fişă de evaluare socio – medicală competată de către medicul de familie/medic specialist (indexul medical) şi care să cuprindă inclusiv informații referitoare la eventuale afecțiuni infecto-contagioase (dacă este sau nu este ȋn evidență cu boli contagioase);

Serviciile de îngrijiri la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea se află ȋn una din următoarele situații:

 • nu au venituri şi nici susținători legali;
 • sunt beneficiari ai ajutorului social acordat ȋn baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare;
 • susținătorii legali ai persoanelor vârstnice beneficiare de ajutor social acordat ȋn baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare sau care realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare, realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”,

Costul integral al serviciilor de ȋngrijire la domiciliu este de 15 lei/oră. Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

 1. cu plata unei contribuții de 25% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu -  persoane vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între nivelul indemnizației sociale pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare și 1000 lei.; costul serviciilor este de 3,75 lei/oră;
 2. cu plata unei contribuții de 50% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 1001 și 1250 lei; costul serviciilor este de 7,50 lei/oră;
 3. cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1251 lei și 1500 lei; costul serviciilor este de 11,25 lei/oră;
 4. cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 1500 lei; costul serviciilor este de 15 lei/oră.

Baza legislativă:

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Anexa nr.8 la Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale
 • Hotărârea Guvernului nr. 978/16.12.2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale

Date de contact:

Şef Birou – Cătălina Cocuz

Adresa: str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Nr. tel/fax: 021 410 30 20, int: 340
E-mail: ingrijiriladomiciliu@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design