Compartimentul Management de Caz pentru Persoanele Adulte cu Handicap

 

 

 

 

Informare persoane cu dizabilități
Potrivit regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Compartimentul Management de Caz pentru Persoanele Adulte cu Handicap din cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap Permanent desfăşoară activități de coordonare, monitori-zare și evaluare a îndeplinirii planului individual de servicii precum şi a măsurilor luate în legătură cu adultul cu handicap.

Având ca obiectiv general obținerea dezvoltării personale și a autonomiei beneficiarului, managerul de caz, desfășoară:

  • Activități de informare și consiliere socială
  • Activități de consiliere psihologică
  • Activități pentru facilitarea independenței beneficiarului

Legislație

  • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități;
  • Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001