Biroul Solidaritate Comunitară

Domeniu de competență

 • Participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local la viața comunității, prin prestarea de actiuni sau lucrări de interes local și participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserției sociale;
 • Derularea Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, numit POAD, program operaţional care sprijină distribuirea de alimente şi asistenţă materială de bază pentru persoanele cele mai defavorizate;
 • Acordarea de servicii de informare și consiliere socială persoanelor aflate în dificultate aflate în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 sau familiilor acestora.

Categorii de beneficiari

1. Persoane apte de muncă cărora li s-a stabilit conform legii dreptul  la beneficii de asistență socială. Tipuri de beneficii de asistență social:

 • Ajutoare de urgenţă prevăzute de Legea nr.4l6/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ajutoare financiare pentru suportarea unei părţi din datoriile persoanelor marginalizate social faţă de prestatorii de utilităţi publice, conform prevederilor Legii nr.ll6/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale;
 • Ajutoare financiare pentru plata chiriei unei locuinţe. conform prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale;
 • Prestatii financiare excepţionale. conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. republicată. cu modificările şi completările ulterioare;
 • Cantină social.

2. Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD.

Legislație

 • H.C.L. S6 nr. 324/19.12.2017  privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local la viata comunității, prin prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local și participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserției sociale;
 • Hotărârea de Guvern nr.799/2014, privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea de Guvern nr.627/2015 privind modificarea si completarea H.G. 799/2014;
 • Regulamentul nr.223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014
 • Legea 448/2006 privindprotecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificărileșicompletările ulterioare;
 • Hotarârea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 292/2011 a asistentei sociale 

Date de contact:

Adresa:  str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Tel/fax: 0214103020, interior 323.
Adresa e-mail: solidaritate@dgaspc6.com

Programul de lucru cu publicul:

 • Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30
 • Miercuri: 08.00 - 18.30
 • Vineri: 8.00 -14.00.

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design