Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă “Arlechino”

Domeniul de competenţă:

 1. prevenirea intrarii în sistem a copilului aflat în situaţie de risc, atunci când în urma evaluării cauzelor plasării în C.P.E.R.U. este realizabilă revenirea copilului în mediul familial, însoţită de măsuri de consiliere şi suport pentru părinţi;
 2. protejarea şi oferirea unui adapost temporar copilului aflat în dificultate; îngrijirea şi consilierea de specialitate de care are nevoie;
 3. pregătirea intrării în sistem a copilului aflat în dificultate.

Categorii de beneficiari:

În Centrul Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă pot beneficia de asistenţă socială şi consiliere copiii aflaţi în una din următoarele situaţii :

 • copil abuzat fizic, psihic, sexual;
 • copil neglijat;
 • copil exploatat.

Servicii oferite:

 1. C.P.E.R.U. asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate a fiecărui copil, măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum şi pentru asigurarea igienei personale, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate.
 2. C.P.E.R.U. asigură sprijinul necesar elaborării P.I.P., respectiv a planului de servicii pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa sa.
 3. Copiilor li se oferă sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru ei, dacă acest lucru nu contravine interesului lor superior.
 4. C.P.E.R.U. contribuie la asigurarea condiţiilor necesare şi pregătirii corespunzătoare a ieşirii copilului din centru sau din sistemul de protecţie a copilului.
 5. C.P.E.R.U. asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.
 6. C.P.E.R.U. asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ ţinând cont de vârstă, nevoi şi preferinţele acestora, în spaţii cu o atmosferă de tip familial şi constituie ocazii pentru socializarea copiilor.
 7. C.P.E.R.U. asigură necesar de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, copiii fiind incurajaţi să-şi exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălţămintea şi imaginea personală.
 8. C.P.E.R.U. sprijină şi promovează prin materiale şi mijloace corespunzătoare educaţia copiilor.
 9. C.P.E.R.U. asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea lor fizica, cognitivă, socială şi emoţională.
 10. C.P.E.R.U. asigură derularea activităţii de consiliere şi/sau psihoterapie pe termen scurt, mediu şi lung, creând un mediu corespunzător pentru intervievarea copilului de către personalul de specialitate din cadrul reţelei de intervenţie.
 11. C.P.E.R.U. promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.
 12. C.P.E.R.U. asigura măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără permisiune.
 13. C.P.E.R.U. asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial, spaţii igienico sanitare amenajate şi dotate cu echipament corespunzător.

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor/schema relaţionării beneficiar – serviciu:

Deoarece cazurile de plasament în regim de urgenţă sunt instrumentate de către serviciile din cadrul Direcţii pentru Protecţia Copilului mai multe informaţii pot fi solicitate la serviciile respective.

Formulare:

Particularităţile fiecarui caz de plasament în regim de urgenţă nu permit întocmirea unui model unic de dosar.

Baza legislativă:

 • Ordinul 89/2004;
 • Legea nr.272/2004.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001