Centrul de plasament "Acasă"

Centrul de Plasament “Acasă” este un serviciu de tip rezidențial în domeniul protecției copilului, acesta a fost creat pentru a oferi o șansă copiilor abandonați, copiilor străzii aflați în centrele de plasament, cu vârste cuprinse între 7-26 de ani, care pot beneficia de o dezvoltare fizică, intelectuală, emoțională și spiritual optimă.

Centrul de Plasament “Acasă” ( CP “Acasă”) face parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, după ce a fost preluat de la Fundația Metropolis, devenind de component funcțional al acesteia, fără personalitate juridică.

Beneficiari

Măsura de protecție specială plasament pentru aceștia este stabilită / instituită în urma hotărârii emise de către Comisia pentru Protecția Copilului sau a Sentinței Civile emisă de către Instanța Judecătorească
Beneficiarii măsurii de protecție specială  plasament în cadrul  Centrul de Plasament “Acasă” (CP “Acasă”)  sunt:

 • minori separați (temporar sau definitiv de părinții lor) ca urmare a stabilirii  în condițiile legii a măsurii de protecție plasament;
 • tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție socială;
 • minori ai căror părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești
 • minori ai căror părinți li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești,
 • minori ai căror părinți sunt puși sub interdicție,
 • minori ai căror părinți sunt declarați morți sau dispăruți prin hotărâre judecătorească, când nu a putut fi instituită tutela;
 • minori abuzați sau neglijați;
 • minori ce provin din familii care se confruntă cu probleme financiare
 • minori  care, în vederea protejării intereselor lor nu pot fi lăsați în grija părinților lor din motive neimputabile acestora;

Centrul de Plasament “Acasă” oferă următoarele servicii

 • cazare și hrană pentru o perioadă nedeterminată a minorilor / tinerilor  aflați în găzduire;
 • inserție/reinserţia socială a minorilor/ tinerilor  aflați în găzduire;
 • servicii igienico-sanitare personalizate în funcție de nevoile și de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
 • educație și pregătire în vederea integrării / reintegrării familiale și / sau socio-profesionale
 • consiliere vocațională;
 • menținerea stării de sănătate, asistență medical și îngrijire la nevoie ;
 • protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor;
 • accesul la educație, activități sportive, informare și cultură;
 • recuperarea prin activităţi cu elemente de terapeutie ocupațională;
 • pregătire pentru integrare/reintegrarea în sistemul educaţional;
 • educație informală și nonformală, în vederea asimilării cunoștințelor și a deprinderilor necesare integrării sociale;
 • socializare și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;
 • un climat favorabil dezvoltării personalității;
 • activități de grup și programe individualizate personalizate în funcție de nevoile și de caracteristicile fiecărui beneficiar;
 • intervenție de specialitate ( consiliere psihologică, consiliere social și consiliere educațională);
 • posibilități de petrecere a timpului liber- ofera condițiile și materialele necesare pentru derularea activităților recreative și de socializare
 •  organizează și facilitează participarea beneficiarilor la cel puțin o excursie pe an sau cel puțin o tabără anuală;
 • pază și securitate.

Activitățile desfășurate cu și pentru copiii din Centru sunt:

 • activități educaționale  (școlarizare, studiu și pregătirea temelor, participarea la activității extraculiculare, participarea la ședințele cu părinții) ;
 • activități de dezvoltare de deprinderi de viață independentă (noțiuni de igienă personală, implicarea în activități cotidiene: curățenie, servirea mesei, gestionarea bugetului, orientarea vocațională și profesională) ;
 • activități de socializare (consiliere socială ,consiliere psihologică, dezvoltarea / consolidarea abilităților de integrare în societate, participarea la diverse evenimente sociale, vizite, sărbători, aniversări) ;
 • activități de timp liber (activități artistice și sportive în Centru, ateliere cu elemente de terapie ocupațională, vizionarea de programe TV, excursii, tabere).

Capacitatea Centrului de Plasament “Acasă” este de 36 locuri.

Legislație

Legislația de referință în baza căreia funcționează Centrul:

 • Hotărârea H.C.L 119/18.04.2019 privind preluarea serviciului ;
 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul 25/2019 privind Standardele minime obligatorii privind centrul de tip rezidențial;
 • Ordinul nr. 286/2006 privind Normele metodologice privind întocmirea planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție
 • Ordinul nr. 288/2006 privind standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului;

 

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001