Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități "Ghencea"

Informare persoane cu dizabilități
Potrivit regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu disfuncții neuropsihice ”Ghencea” oferă servicii specializate și programe de recuperare individualizate copiilor cu difuncții neuropsihice cu vârste cuprinse între 1 și 18 ani, care au domiciliul legal pe raza sectorului 6.

Servicii oferite

 • evaluare inițială multidisciplinară în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare al copilului.
 • servicii de intervenție psihologică individuală și/sau de grup
 • logopedie
 • activități de viață independență tip Montessori, adresat copilor care sunt înscriși în grădinița de masă – grupa mică sau grupa mijlocie
 • activități de abilitare psihomotrică /terapia 3C (coordonare, concentrare, conștientizare
 • program de pregătire/abilitare pentru școală structurat pe trei nivele de școlarizare: grupa mare de grădiniță, clasa pregătitoare și clasa 1, derulat pe perioada anului școlar
 • ateliere organizate pe perioada vacanței de vară pentru copii cu handicap având vârste între 10-18 ani,  în funcție de nevoile identificate printre solicitanți, numărul participanților stabilindu-se în funcție de gradul de afectare al acestora.
 • echipa mobilă – intervenție terapeutică la domiciliul copilului nedeplasabil
 • referirea către servicii complementare.

De asemenea, centrul:

 • Sprijină familia copiilor cu dizabilități în relația cu proprii copii, dezvoltând relații de colaborare activă cu aceștia și un parteneriat între specialiști și părinți.
 • Colaborează cu alți specialiși în situația în care copilul este implicat în programe de terapie la domiciliu
 • Consiliază părinții/reprezentanții legali după confirmarea diagnosticului
 • Oferă sprijin pe probleme pe punctuale solicitate de părinți / reprezentanți legali
 • Organizează de cursuri și grupuri de suport pentru părinți

Echipa

Echipa centrului este formată din psihologi și psihopedagogi cu acreditare internațională ca terapeuți comportamentali RBT (Registred Behavior Therapist) și experiență în lucrul cu copii cu tulburări din spectrul autist, kinetoterpeut, educatori.

O parte dintre specialiști au constituit echipa Compartimentului de intervenție TSA, înființat în anul 2011 și specializat în acordarea de servicii gratuite de evaluare și intervenție psihologică timpurie pentru copiii cu tulburare de spectru autist ce prezintă documente ce atestă dignosticul.  A fost prima structură din cadrul DGASPC 6 care a oferit servicii de intervenție terapeutică copiilor cu autism din comunitatea sectorului 6.

Au fost implicați în cursuri de formare continuă centrate pe nevoile de recuperare ale copilului cu autism, cursuri acreditate COPSI și susținute de către formatori și analiști comportamentali internaționali. Prin proiectul Sanse la Integrare, proiect finanțat de către Consiliiul Local și derulat prin colaborarea cu Asociații de specialitate și au beneficiat de supervizarea interevenției și coordonarea programelor de terapie pentru fiecare beneficiar.

Evaluarea psihologică a copiilor cu TSA presupune evaluarea competențelor din următoarele arii: comunicare, interacțiune socială, imitație motorie, joacă independentă, interacțiune socială, performanța vizuală, structura lingvistică, abilități de grup și abilități academice.
Specialiștii au compentență să aplice teste de screening și evaluare a nivelului de dezvoltare al copilului cu tulburare din spectrul autist, respectiv ADOS, Profilul Psihoeducațional PEP II, DENVER II, Cuburile KOCH, bateria de evaluare a copilului preșcolar „Gata pentru școală„ .
Procesul de evaluare inițială este un proces complex și incluzând următoarele etape: interviul cu  părintele şi/sau persoana de îngrijire / reprezentantul legal); observația, aplicarea instrumentelor de evaluare, evaluarea funcțională a comportamentelor disruptive, întocmirea raportului de evaluare inițială, ataşat la dosarul copilului.

Materialele educaționale din dotare au nivele diferite de complexitate – de la jucăriile generale pe care le are un copil în mediul său la jucăriile specifice și adecvat structurate – materiale diferite (lemn, plastic, texturi), forme, culoare, pentru a deservi atingerea obiectivelor pe toate ariile: autoservire și autonomie personală – abilitățile de viață, stimularea limbajului și dezvoltarea comunicării, motricitate fină și grosieră, socializarea și jocul, cogniția, stimulare și integrare senzorială.

Grupurile de suport pentru părinți

Pentru eficientizarea intervenției se organizează grupuri de suport pentru părinți/reprezentanți legali. În cadrul acestor grupuri se va merge pe două axe importante: 1. normalizarea expectanțelor părinților și consilierea acestora în ceea ce privește problemele emoționale pe care aceștia le pot dezvolta (de multe ori, acestea apărând în urma stabilirii unui diagnostic de TSA în cazul copilului lor) și 2. oferirea de informații în legătură cu tehnicile utilizate în cadrul intervențiilor și exersarea acestora astfel încât părinților/ reprezentanților legali să le fie mult mai clar și mai ușor să aplice aceste tehnici și acasă.

Participarea la aceste grupuri de suport este încurajată și monitorizată, întrucât o mare parte din rezultatele intervenției se datorează implicării părinților în ședințele pe care le realizează specialiștii, în aplicarea tehnicilor acasă, în cunoștințele pe care părinții le au despre tulburare și despre modalitățile de abordare ale ei.

Criterii de admitere în centru:

 • vârsta 1-18 ani;
 • disfuncții neuropsihice;
 • autonomie motrică în deplasare parțial dobândită – să urce și să coboare cu spijin scările
 • existența unor minime abilități sociale pentru integrarea într-un grup, potențial de separare de familie sau aparținători. Pentru copiii care nu sunt pregătiți să petreacă timp în afara companiei părinților, sunt prevăzute activități de pregătire progresivă, timp de o lună;
 • alte criterii țin de numărul de locuri disponibile;
 • nu este înscris în alte programe de intervenție terapeutică în sistemul de stat
 • complianța familiei
 • prioritate au cazurile sociale și copiii nou diagnosticați.

Documente

 • Cerere tip
 • Copie Certificat Naștere copil;
 • Copie CI părinți/reprezentant legal;
 • Copie certificat de căsătorie/sentință de divorț (dacă e cazul);
 • Certificat medical de la medicul de specialitate/ Se iau în evidență insclusiv solicitările pentru copiii care prezint un document medical /scrisoare medicală în care e precizat diagnoticul și care nu dețin certificat de încadrare în grad de handicap
 • Copie Certificat Handicap și plan de recuperare (dacă este cazul)/ certificat de orientare școlară.
 • Adeverință includere în grădiniță/școală

Serviciile  furnizate de Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități "Ghencea" sunt gratuite, singura condiție fiind implicarea activă a părinților în procesul de recuperare al copiilor, colaborând și respectâd reponsabilitățile și obligațiile prevăzute în Contractul de Servicii.  

Date de contact

Adresă
Prelungirea Ghencea 195C

Telefon
0725.579.523
0372.910264

Adresa mail
centrulghencea@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001