Centrul de Zi “Sf. Andrei”

Centrul de zi Sfântul Andrei este rezultatul parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Biserica Ortodoxa Sfântul Andrei.

Centrul de zi Sfântul Andrei are ca misiune prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educare, recreere-socializare, consiliere, cât şi a unor activităţi pentru părinţi/reprezentanţi legali, precum şi ale altor persoane care au în îngrijire copiii.

Centrul de zi pune la dispoziția beneficiarilor, dar şi părinţilor/aparţinătorilor legali, următoarele servicii:

 • servicii de îngrijire, supraveghere și odihnă a copiilor;
 • activități în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă;
 • activități instructiv-educative, de recreere-socializare, ținând cont de vârsta și nivelul de dezvoltare a acestora;
 • asistență psihologică pentru copii și servicii de sprijin și consiliere pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor;
 • servicii de supraveghere, de igienă și menținere a stării de sănătate, totodată acordă primul ajutor, în caz de nevoie, pe perioada cât copiii sunt în centru;
 • hrana necesară copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • colaborează cu familiile copiilor care frecventează programul centrului, în ceea ce privește respectarea interesului copilului;
 • contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot duce la separarea copilului  de părinții săi;
 • activități de informare a beneficiarilor/potențialilor beneficiari cu privire la serviciile oferite și beneficiile acestora.

Centrul de zi Sfântul Andrei se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, cu  domiciliul legal/reședința în sectorul 6, proveniţi din familii defavorizate.

Centrul de zi se organizează și funcționează cu program zilnic de luni până vineri, între orele 07:00 - 18:00.

Categorii de beneficiari:

 • Beneficiarii serviciilor acordate sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum și familiile din care provin acești copii.
 • Este interzis refuzul înscrierii copiilor în centre de zi pe criterii discriminatorii bazate pe rasă, naționalitate, sex, gen, vârstă, etnie, dizabilitate, categorie socială, limbă, religie, convingeri, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, apartenență la o categorie defavorizată.

Criterii de admitere în centru sunt următoarele:

 1. copilul cu vârsta între 3-6 ani (3 ani este vârsta minimă de intrare în colectivitate);
 2. copilul cu domiciliul/reședința în sector 6 (viză de  flotant în sectorul 6, valabilă);

Constituie prioritate la admitere următoarele situații:

 1. copilul provenit din familii defavorizate și cu risc de separare
 2. copilul care nu are acces la altă formă de învățământ preșcolar;
 3. copilul care beneficiază de o măsură de protecție – plasament;
 4. copilul al cărui părinte nu are loc de muncă și este în căutarea unui loc de muncă;
 5. familii cu mai mulți copii;
 6. familii monoparentale;
 7. copilul care are un frate inclus în programul centrului.

Activitatea Centrului Sf. Andrei este structurată, în funcţie de vârsta copiilor astfel:

 • grupa mică (3 şi 4 ani)
 • grupa mijlocie (4 şi 5 ani)
 • grupa mare (5 şi 6 ani)

La Centrul de zi Sfântul Andrei copiii beneficiază, într-un spaţiu modern de:

 • Săli de clasă;
 • Săli de joacă/dormitoare;
 • Sală pentru activităţi festive;
 • Cabinet medical;
 • Sală de masă;
 • Loc de joacă.

Săli de clasă personalizate - Fiecare grupă de copii îşi va desfăşura activitatea zilnică într-o sală de clasă amenajată în funcţie de vârsta, profil, tematica proiectelor în desfăşurare.

Săli de joaca - Sălile de joacă au un rol multifuncţional (spaţiu de joacă/dormitor), fiind amenajate într-un spatiu plăcut şi dotate corespunzător pentru perioada de odihnă a copiilor (mobilier ergonomic, frumos colorat adaptat nevoilor copiilor şi nivelului de dezvoltare).

Sala de activitati festive-oferă un spațiu generos unde se desfășoară  serbările ,activitățile festive,vizionări de  teatru,filme,desene etc.

Cabinet medical - starea de sănătate a copiiilor este supravegheată permanent de echipa medicală a centrului.

Spaţii de joaca în aer liber - „locul de joaca în aer liber este special amenajat  pentru confortul şi siguranța celor mici, antrenaţi, sub stricta supraveghere a personalului didactic şi auxiliar, în jocuri variate şi stimulative.

Pe lângă cursurile şi programul standard al fiecărei grupe,în   funcţie de înclinaţiile şi abilităţile fiecărui micuţ, Centrul ofera o serie de activitati  optionale .

 • Invatarea limbii engleze;
 • Curs de dans;
 • Lecţii de educaţie religioasa (cu acordul părinţilor);
 • Animație.

Program zilnic:

 • program scurt: între orele 7:00 şi 13:00, (include micul dejun, o gustare şi prânzul)
 • program prelungit: între orele 07:00-18:00, (include micul dejun, două gustari şi prânzul)

Meniul zilnic al copiilor este bogat în substanţe nutritive şi vitamine, respectând reglementările în vigoare, specifice fiecărei categorii de vârstă și recomandărilor medicale. De asemenea, programul prelungit include timp de somn.

PROCEDURA DE ADMITERE

Solicitările de înscriere la Centrului de Zi  Sf. Andrei se depun la sediul Centrului de Zi sau prin email la czsfantulandrei@dgaspc6.com sau office@dgaspc6.com. Programul de lucru cu publicul: Luni, Marţi, Miercuri – 08.00-16.30, Miercuri - 08.00-16,30, Vineri - 08.00-14.00.

Acte necesare pentru înscrierea copilului în centrul de zi:

 1. cerere de înscriere (Anexa 1A);
 2. adeverință de salariat pentru fiecare dintre părinți sau decizia anuală de impunere pentru PFA;
 3. adeverință eliberată de ANAF (valabil şi pentru părinții care nu au domiciliul în sectorul 6), care să ateste că părintele nu are venituri;
 4. copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie), după caz;
 5. talon de pensie, după caz;
 6. adeverință din care să rezulte că este o persoană în căutarea unui loc de muncă, eliberată de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă (b-dul. Timișoara nr. 59, sector 6, București), după caz;
 7. copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 8. copii după certificatele de naștere ale fraților minori;
 9. copie după actele de identitate pentru fiecare părinte;
 10. copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 11. copii după acte care să evidențieze situația juridică a minorilor (ex: hotărâre judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul părinților și încredințarea minorului, hotărâre judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de încredințare în vederea adopției);
 12. copia certificatului de deces a părintelui (dacă este cazul);
 13. adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, fișă de vaccinări completate de către medicul de familie.

Situaţii admitere

(1) Ordinea admiterii în centru se face în funcție de data înregistrării cererii, având prioritate copiii care au dificultăți sociale, rezultate din ancheta socială (copiii care beneficiază de măsură de protecție – plasament,  familii cu mai mulți copii, familii monoparentale, copiii care au un frate inclus în programul centrului);
(2) În cazul solicitărilor de admitere pentru gemeni /tripleți, se va completa câte un dosar pentru fiecare copil.

Costuri

Conform Referatului D/23516/22.10.2019 emis de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, nivelul costurilor lunare pentru serviciile sociale oferite  sunt stabilite în funcţie de programul pe care îl frecventează copilul, astfel:

 • pentru program normal, cuprins în intervalul orar 07.30-13.00, sunt de 950 lei;
 • pentru program prelungit, cuprins în intervalul orar  07.30-17.30, sunt de 1.400  lei;

Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite constituie cota-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale şi se stabileşte astfel:

 • Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie de până la 1.450 lei pe membru de familie se vor acorda servicii gratuite;
 • Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie între 1.450 lei – 1.700 lei se vor achita 30% din costuri;
 • Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie între 1.700 lei – 2.000 lei se vor achita 50% din costuri;
 • Pentru familiile cu un venit net pe membru de familie peste 2.000 lei se vor achita integral costurile.

În cadrul centrului, cursurile de dans, animație și limba engleză sunt gratuite.

Program de vizitare și de informare: marți și joi, între 08.00-16.00.

Contact

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Sector 6, Bucureşti 
Str. Cernişoara, nr. 38-40;
Telefon: 021.745.72.37;
E-mail: office@dgaspc6.com

Centrul de Zi Sf. Andrei
Şef Centru: Andrei Voicu
Adresa: Aleea Parva nr. 1B, Sector 6, Bucureşti
Tel./fax: 0371.525.413
E-mail: czsfantulandrei@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001